None

Tworzymy wojska obrony cyberprzestrzeni

Autor zdjęcia: CO MON
W czwartek, 12 września szef MON w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu podsumował prace prowadzone przez resort w obszarze cyber oraz podpisał koncepcję utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni. Poinformował także o tworzonej Szkole Podoficerskiej Wojsk Obrony Terytorialnej – SONDA.
- Cały system, który został przygotowany jest gwarancją tego, że siły wojsk obrony cyberprzestrzeni będą się rozrastały. Dowództwo wojsk powstanie do roku 2022, a skończymy formowanie tych wojsk w roku 2024. Do tego czasu zakładamy, że będziemy dysponowali już przeszło 2000 absolwentów kierunków związanych z cyberbezpieczeństwem. Będziemy mieć kadry do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas omawiania kolejnego etapu tworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni.

Od marca 2018 r. na polecenie Mariusza Błaszczaka, powołany w ministerstwie zespół analizował zadania realizowane przez różne instytucje resortu obrony narodowej związane z informatyką, teleinformatyką i cyberbezpieczeństwem. Na bazie Narodowego Centrum Kryptologii i Inspektoratu Informatyki powstało Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Mówiąc o dotychczasowych działaniach resortu w obszarze cyber, szef MON zwrócił uwagę na zakończony właśnie proces konsolidacji instytucji odpowiedzialnych w MON za cyberbezpieczeństwo i powołane w tym celu Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

– NCBC to instytucja, która stanowi trzon wojsk obrony cyberprzestrzeni. Powołaliśmy także komponent w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej złożony z żołnierzy, którzy są w cywilu informatykami i chcą służyć w ramach terytorialnej służby wojskowej i służą swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, żeby wzmacniać zdolności w tej dziedzinie Wojska Polskiego – mówił podczas spotkania szef MON.

Minister Mariusz Błaszczak poinformował również, że w ramach budowania wojsk obrony cyberprzestrzeni resort zwiększył limity na uczelniach wojskowych na kierunkach związanych m. in. z informatyką, kryptologią czy cyberbezpieczeństwem. Od 1 września tego roku rozpoczęło swoją działalność także Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne.

- Serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania i do rozwoju wojsk obrony cyberprzestrzeni. Dziękuję za zaangażowanie, za codzienną służbę. Mogę powiedzieć wprost, że dzięki właśnie tej grupie, temu komponentowi wojsk, Polska jest bezpieczna – powiedział szef MON.

Wiceminister Tomasz Zdzikot poinformował o najważniejszych filarach, na których oparty jest program cyber.mil.pl. Jednym z nich, jak zapewnił wiceminister jest budowanie skutecznych struktur i zwiększenie zdolności sił zbrojnych w cyberprzestrzeni.

- W ramach tego zadania zakończyliśmy konsolidowanie podległych ministrowi struktur. Z dniem 1 lipca powstawało Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, które jest największą pod względem potencjału kadrowego, budżetowego i zdolności eksperckich tego typu jednostką nie tylko w Polsce, ale w tej części Europy – poinformował sekretarz stanu.

Wiceminister mówiąc o przyszłości wojsk obrony cyberprzestrzeni zaznaczył, że zgodnie z koncepcją, do 2025 roku mury wojskowych uczelni opuści przeszło 2000 młodych oficerów związanych z takimi specjalnościami jak IT, cyber i kryptologia.

Gen. bryg. Karol Molenda, pełnomocnik MON ds. utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni poinformował, że podpisana dziś koncepcja zakłada budowanie wojsk obrony cyberprzestrzeni etapowo, co pozwoli na wprowadzanie ewentualnych korekt w harmonogramie.

– Koncepcja jest pewną wizją. (… ) Ta koncepcja jest napisana jako odpowiedź na zagrożenia, które się materializują tu i teraz w cyberprzestrzeni. Trudno wskazać na zagrożenia, jakie mogą pojawić się w przyszłości, chociażby za rok. Stąd ta koncepcja przewiduje korekty i ewentualne zmiany. Oczywiście dowództwo komponentu wojsk obrony cyberprzestrzeni do 2022 roku zostanie powołane, a wojska obrony cyberprzestrzeni będą budowane przy Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – poinformował generał.

Podpisana dziś koncepcja przewiduje, że do 2024 roku wojska będą zdolne do prowadzenia w cyberprzestrzeni operacji w pełnym spektrum i wówczas zostaną przekazane pod komendę szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

GALERIA-->> Szef MON podpisał decyzję zatwierdzającą koncepcję wojsk obrony cyberprzestrzeni.

***
Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej w towarzystwie Zofii Potkowskiej- córki patrona Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki gen. bryg. Heliodora Cepy i najmłodszego żołnierza Centrum odsłonił pomnik ufundowany w 100-lecie szkolenia kadr łączności w Zegrzu. Szef MON odznaczył także Zofię Potkowską Złotym medalem za zasługi dla obronności kraju.