None

„Strzelnica w powiecie” – MON dofinansuje budowę strzelnic

Ruszyła kolejna edycja konkursu MON na budowę strzelnic "Strzelnica w Powiecie".
Oferty można składać do 22 października 2019 roku. Samorządy, które spełnią wymagania, będą mogły uzyskać dotację na budowę obiektu wynoszącą nawet 2 mln. zł.

Celem trzeciej już edycji konkursu jest dofinansowanie budowy lub remontu strzelnic, które umożliwią prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży, członków organizacji proobronnych oraz żołnierzy Sił Zbrojnych RP.

Zgodnie z założeniami samorządy, które zostaną zakwalifikowane do programu, będą mogły uzyskać dotacje od Ministerstwa Obrony Narodowej do 80 proc. wartości projektu. Ministerstwo planuje dofinansowanie dwóch rodzajów strzelnic – 100 i 200 metrowych (szczegółowe kryteria w ogłoszeniu). Wysokość dotacji nie przekroczy 1 500.000,00 zł w przypadku budowy strzelnicy 100 metrowej, zaś w przypadku budowy strzelnicy 200 metrowej samorządy mogą liczyć na dofinansowanie do 2 000.000,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 22 października 2019 r. Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert nastąpi w terminie do dnia 15 listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony Narodowej.