None

Zakończono budowę mostu pontonowego na Wiśle

4 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: st. szer. Wojciech Król / CO MON
5 września 2019 10:20
Na wysokości dzielnicy Białołęka w Warszawie pododdziały 2 Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia i 1 batalionu drogowo-mostowego z Dęblina oraz 2 Pułku Saperów z Chełmna zakończyli budowę mostu pontonowego na Wiśle, na którym zostanie ułożony rurociąg do oczyszczalni "Czajka" w Warszawie.
W dniu 30 sierpnia wojewoda mazowiecki zwrócił się do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o wsparcie administracji publicznej w sytuacji kryzysowej związanej z niekontrolowanym zrzutem nieczystości w m warszawa do rz. Wisły. Wsparcie ma polegać na wybudowaniu przeprawy pontonowej, która będzie konstrukcja wsporną (nośnikiem) dla rur łączących uszkodzony kolektor ściekowy z oczyszczalnią ścieków.

Zadanie otrzymał Dowódca Generalny RSZ, który polecił dowódcom 2 Inowrocławskiemu Pułkowi Inżynieryjnemu oraz 2 Pułkowi Saperów realizację zadania. Ze względu na wagę przedsięwzięcia podjęto decyzję o natychmiastowym przerzucie sił w rejon planowanego zadania. Siły i środki wojsk inżynieryjnych wspierane przez Żandarmerię Wojskową rozpoczęły przemieszczenie już 30 sierpnia. Na następny dzień rozpoczęto budowę odcinków mostowych. Na dowódcę Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego został wyznaczony płk Bogdan Prokop, a na zastępcę ppłk Artur Gruszczyk. W składzie zgrupowania są żołnierze tacy jak mjr Piotr Kranz , por. Nina Śliwińska czy por. Andrzej Kuczyński, którzy wielokrotnie brali udział we wsparciu administracji publicznej. Mający za sobą także doświadczenie we współpracy z innymi służbami mundurowymi.

To doświadczenie przydało się przy budowie mostu łączącego dwa brzegi Wisły w tak trudnych warunkach. Wyzwaniem dla saperów był między innymi manewr techniczny pod mostem im. Marii Skłodowskiej–Curie przy bardzo niskim stanie wody. Zadanie ukończono 3 września o godz. 10.29, czyli ponad trzy godziny przed terminem przyjętym przez inwestora. Dalsze czynności będą realizowane przez podmioty cywilne. Strona wojskowa będzie utrzymywała most przez 24 godziny na dobę.

O skali przedsięwzięcia świadczy liczba sprzętu i żołnierzy zaangażowanych do budowy przeprawy (pływającej konstrukcji wspornej): 110 jednostek sprzętu oraz ponad 170 żołnierzy. Most ma długość 244 m.

Jest to kolejny przykład jak można wykorzystać potencjał wojsk inżynieryjnych w czasie pokoju, a nie tylko wojny, nie tylko na poligonie ale także, a może przede wszystkim z korzyścią, dla społeczeństwa.

Wojska Inżynieryjne to nie tylko budowa mostów. To także m. in. patrole rozminowania i grupy nurków minerów, oczyszczanie wody, wydobywanie wody, ewakuacja ludności z zagrożonych terenów, usuwanie skutków wichur. W ostatnich latach saperzy brali udział m.in. w usuwaniu skutków wichur w woj. pomorskim, wielkopolskim, łódzkim i kujawsko – pomorskim. To tylko w tym roku saperzy podjęli już ponad 200 tys. przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.

Tekst: płk Artur Talik.

Zdjęcia: st. szer. Wojciech Król/CO MON, mjr Dariusz Kurowski, 2 pinż i 2 psap.

Powiązane artykuły