Promocja oficerska podchorążych Akademii Marynarki Wojennej

Promocja oficerska podchorążych Akademii Marynarki Wojennej

8 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: K. Miłosz AMW
Polscy marynarze walczyli z Niemcami na morzach i oceanach od pierwszego dnia wojny do jej końca, dokonując wielu aktów bohaterstwa oraz znacząco przyczyniając się do alianckiego zwycięstwa. Odbierając patent oficerski wspomnijcie swoich Poprzedników i w służbie czerpcie inspirację z Ich postaw, odwagi oraz woli działania - napisał w liście do uczestników promocji oficerskiej, podchorążych Akademii Marynarki Wojennej, szef MON.
W piątek, 30 sierpnia br. w Gdyni odbyła się promocja oficerska polskich podchorążych Akademii Marynarki Wojennej oraz uroczystość ukończenia studiów I stopnia przez zagranicznych podchorążych z Kataru oraz Kuwejtu. Ceremonie miały miejsce na pokładzie historycznego niszczyciela - okrętu-muzeum ORP Błyskawica. Na pierwszy stopień oficerski - podporucznika marynarki promowanych zostało 35 polskich absolwentów, natomiast 25 podchorążych zagranicznych otrzymało z rąk Rektora – Komendanta kordzik honorowy Marynarki Wojennej na pamiątkę ukończenia studiów w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. List skierowany do uczestników promocji oficerskiej podchorążych Akademii Marynarki Wojennej przeczytał w imieniu ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, I zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Michał Sikora.

Dzień promocji oficerskiej jest jednym z najważniejszych w życiu oficera. Dziś dołączacie do elitarnego grona, spełniając swoje marzenia i ambicje. Niedługo podejmiecie służbę na stanowiskach w Marynarce Wojennej. Droga, która doprowadziła Was tutaj, na pokład ważnego dla wszystkich polskich marynarzy okrętu ORP Błyskawica, nie była łatwa. Akademia Marynarki Wojennej to uczelnia, która zapewnia doskonałe wykształcenie i umiejętności, ale również wiele wymaga. Dlatego przekazuję Wam wyrazy uznania, szczególnie tym, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Sami najlepiej wiecie, ile trudu i wysiłku kosztowało Was to osiągnięcie - napisał w liście szef MON.

Służba oficera Wojska Polskiego wymaga ciężkiej pracy i zaangażowania. Przyjmujecie na siebie odpowiedzialność za podwładnych i kolegów, ale przede wszystkim za bezpieczeństwo Polski i jej obywateli. Dlatego dziękuję za decyzję o wyborze tej ścieżki kariery. Jestem pewien, że przyniesie ona wiele satysfakcji. Życzę Wam pomyślności i powodzenia w służbie. Wyrazy wdzięczności i uznania przekazuję również Waszym rodzinom, które codziennie Was wspierają - napisał w liście.

***
Spośród promowanych 12 podchorążych kształciło się na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego (WNiUO), a 23 na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym (WME). W uroczystości ukończenia studiów pierwszego stopnia na pokładzie ORP „Błyskawica” udział wzięło 10 podchorążych z Kataru oraz 15 z Kuwejtu, którzy studiowali na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Ceremonia promocji oficerskiej jest ukoronowaniem wytrwałości, a także często zwieńczeniem marzeń.

W czwartek 29 sierpnia br. w Akademii Marynarki Wojennej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów polskim podchorążym oraz uroczystość wręczenia patentów oficerskich.

***
Podchorążowie z krajów Zatoki Perskiej (Katar, Kuwejt, Arabia Saudyjska) kształcą się w polskiej uczelni od 2015 roku. Obecnie w AMW kształci się 113 podchorążych zagranicznych.

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte to uczelnia morska, która jako jedyna w kraju kształci przyszłych oficerów Marynarki Wojennej – nawigatorów, mechaników, dowódców, specjalistów praktycznie wszystkich sfer sztuki wojennej na morzu. W AMW można studiować na 5 kierunkach wojskowych (nawigacja, informatyka, mechatronika, mechanika i budowa maszyn oraz systemy informacyjne w bezpieczeństwie).