Inauguracja roku szkolnego w Wojskowym Ogólnokształcącym Liceum Informatycznym

4 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Rosiński Grzegorz
- Chcemy, aby była to placówka wyjątkowa. Szkoła, z której będziemy wszyscy dumni, która będzie nie tylko edukowała, ale także kształtowała naszych przyszłych oficerów, współpracowników. Ludzi, którzy zarówno postawą etyczną, jak również wysokimi kwalifikacjami będą zaświadczać codziennie o tym, że decyzja o powołaniu Liceum była słuszna - powiedział Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w MON podczas inauguracji roku szkolnego w Wojskowym Ogólnokształcącym Liceum Informatycznym.
W poniedziałek 2 września br. w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie z udziałem sekretarzy stanu w MON: Tomasza Zdzikota i Wojciecha Skurkiewicza odbyła się inauguracja pierwszego roku szkolnego w Wojskowym Ogólnokształcącym Liceum Informatycznym.

- Wierzymy w to, że jesteśmy w stanie wykształcić znakomitych specjalistów, którzy będą decydować o naszym wspólnym bezpieczeństwie, o bezpieczeństwie naszej Ojczyzny, w tej nowej domenie operacyjnej, w cyberprzestrzeni, o której NATO mówi, że musi działać tak samo skutecznie i aktywnie, jak we wszystkich pozostałych – mówił Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w MON.

Placówka edukacyjna została powołana decyzją Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej w lutym 2019 roku w ramach koncepcji budowy wojsk obrony cyberprzestrzeni i działań związanych z rozwojem w zakresie cyberbezpieczeństwa. Liceum jest publiczną szkołą ponadpodstawową – liceum ogólnokształcącym o czteroletnim, a przejściowo także trzyletnim, cyklu kształcenia.

- Do Wojskowego Liceum Ogólnokształcącym zgłosiło się ponad 500 kandydatów. Z tej grupy wybraliśmy właśnie tych, którzy siedzą na tej Sali. To na Was będzie w przyszłości spoczywał obowiązek obrony Rzeczypospolitej, to Wy będziecie realizować strategie, które będą podejmowane przez głównodowodzących naszym krajem. To Wy będzie również zaświadczać o tym, że wojsko jest tą instytucją, która wspiera i buduje potencjał Rzeczypospolitej w wymiarze obronnym, ale daje także poczucie bezpieczeństwa społeczeństwu. Cyberbezpieczeństwo to jest wyzwanie i przyszłość nowoczesnej armii, nowoczesnej armii Rzeczypospolitej – mówił obecny na uroczystości wiceminister Skurkiewicz.

Naukę w liceum rozpoczęło dziś osób (25 absolwentów gimnazjum i 25 szkoły podstawowej). Nowo przyjęci uczniowie zostali wyłonieni spośród ponad 500 kandydatów w oparciu o wyniki egzaminów po szkole podstawowej (gimnazjum), oceny z języka polskiego, matematyki, fizyki i języka angielskiego wymienione na świadectwie ukończenia odpowiedniej szkoły oraz indywidualne osiągnięcia (olimpiady, konkursy, zawody wiedzy, aktywność społeczna), jak również wyniki próby sprawności fizycznej. Uczniowie liceum pochodzą z różnych województw z całego kraju.

- Życzę uczniom naszego Liceum, życzę Wam żebyście byli z podjętej decyzji zadowoleni, ale też dumni, bo przywdziewacie mundur. Jesteście wyjątkową grupą licealistów. Bądźcie powodem dumny dla swoich rodziców, a w przyszłości dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i dla nas wszystkich – zwrócił się do uczniów Liceum minister Zdzikot.

***
Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne to nowatorski i bezprecedensowy w skali kraju projekt, realizowany pod nadzorem Ministra Obrony Narodowej i pod patronatem Wojskowej Akademii Technicznej. Szkoła ma za zadanie przygotować najlepszych kandydatów do Wojskowej Akademii Technicznej na kierunki: informatyka oraz kryptologia i cyberbezpieczeństwo.

W liceum realizowany będzie rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki i informatyki. Pierwszym językiem obcym, nauczanym w zwiększonej liczbie godzin, będzie język angielski, natomiast drugim – język niemiecki. W szkole prowadzone będą także zajęcia z edukacji wojskowej oraz w zwiększonym wymiarze zajęcia z wychowania fizycznego. Zajęcia będą odbywały się przy ścisłej współpracy z Wydziałem Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej i z Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Współpraca z instytucjami czuwającymi nad cyberbezpieczeństwem Polski pozwoli stworzyć nowoczesne i przyjazne warunki do uzyskania przez uczniów wyjątkowych kwalifikacji oraz odkrywania pasji badawczych pod opieką doświadczonych nauczycieli akademickich oraz specjalistów informatyki, informatyki technicznej i telekomunikacji.

Podczas całego okresu nauki, bez względu na miejsce zamieszkania, uczniowie będą zakwaterowani w internacie, obowiązkowe będzie także umundurowanie. Zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz opieka lekarska będą nieodpłatne.