Konkurs MON na najlepszą pracę poświęconą kryptologii, cyberobronie, cyberbezpieczeństwu lub zwalczaniu cyberprzestępczości

Autor zdjęcia: CO MON
Interesujesz się kryptologią, cyberobroną, cyberbezpieczeństwem lub zwalczaniem cyberprzestępczości i obroniłeś prace związana z ta tematyką? Weź udział w konkursie o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego!
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

I. na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką i magisterską
II. na najlepszą rozprawę doktorską

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Chcemy popularyzować wiedzę, pobudzać zainteresowania i inspirować środowiska akademickie do prowadzenia badań i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Do udziału w konkursie zapraszamy absolwentów uczelni polskich, którzy obronili swoje prace nie wcześniej niż 1 października 2016 r. Prace muszą być napisane w języku polskim i dotyczyć kryptologii, cyberobrony, cyberbezpieczeństwa lub zwalczania cyberprzestępczości.

Łączna pula nagród wynosi 39.000 zł.
Autor pracy może dokonać zgłoszenia do dnia 25 września 2019 r. w formie papierowej lub elektronicznej. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie dostępnym na stronie: www.cyber.mil.pl