None

Ostatnie pożegnanie kpt. Ryszarda Białousa ps. „Jerzy”

25 lipca 2019 14:23
31 lipca w Warszawie odbędą się uroczystości pogrzebowe weterana powstania warszawskiego, dowódcy Batalionu Zośka - kpt. Ryszarda Białousa ps. „Jerzy”. To dzień, w którym wszyscy mogą oddać cześć Polakowi, dla którego walka o wolność i dobro Ojczyzny były najważniejsze
O godz. 10.00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego rozpocznie się msza święta sprawowana w intencji kpt. Ryszarda Białousa ps. „Jerzy. Po nabożeństwie kondukt żałobny przejedzie na Wojskowe Powązki. Urna z prochami zostanie złożona do grobu w Kwaterze Harcerskiego Batalionu AK „Zośka”.

Tego samego dnia, o godz. 16.00 na Krakowskim Przedmieściu 66 zostanie otwarta okolicznościowa wystawa „JERZY – Ryszard Białous – dowódca Batalionu Zośka AK”. Otwarciu wystawy będzie towarzyszył koncert pieśni powstańczych w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego. O godz. 16.30 w Sali Głównej Centralnej Biblioteki Rolniczej (ul. Krakowskie Przedmieście 66) odbędzie się promocja albumu poświęconego dowódcy Batalionu Zośka AK.

***
Ryszard Białous urodził się w 1914 r. w Warszawie. Przed wybuchem II wojny światowej ukończył architekturę na Politechnice Warszawskiej oraz kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy Saperów w Modlinie. Działał także w ZHP. Po wybuchu wojny, we wrześniu 1939 r., dowodził plutonem saperów w 8. Dywizji Piechoty, następnie wstąpił do Szarych Szeregów i do Służby Zwycięstwu Polski – Związku Walki Zbrojnej. W 1942 r. przeszedł do Kierownictwa Dywersji – Kedywu. Brał udział w akcji pod Arsenałem.

W Powstaniu Warszawskim kpt. Białous dowodził legendarnym batalionem „Zośka” oraz Brygadą Dywersyjną „Broda 53". Został odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy oraz - trzykrotnie - Krzyżem Walecznych. Po upadku Powstania trafił do obozów jenieckich w Niemczech. W kwietniu 1945 r. został uwolniony przez Brytyjczyków i przydzielony do 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. Sosabowskiego.

Od marca 1947 do lutego 1948 r. Ryszard Białous był naczelnikiem ZHP poza granicami kraju. W lipcu 1948 r. wyemigrował wraz z rodziną do Argentyny. Zmarł w marcu 1992 r. w Neuquén.

28 czerwca br. na warszawskim Okęciu powitano uroczyście urnę z prochami weterana powstania warszawskiego, dowódcy Batalionu Zośka - kpt. Ryszarda Białousa ps. „Jerzy”.

Powiązane artykuły