None

W Wojskach Obrony Terytorialnej ruszył projekt Grup Poszukiwawczo – Ratowniczych z psami

1 zdjęcie w galerii
Autor zdjęcia: DWOT
Pierwszą brygadą, która zainicjowała i wdraża ten pilotażowy program w WOT jest 13 Śląska Brygada OT. W miniony weekend (22 -23.06.2019) rozpoczęło się szkolenie nawigatorów.
13. ŚBOT jako pierwsza jednostka w WOT wprowadza pilotażowy program Grup Poszukiwawczo – Ratowniczych z psami. Śląska brygada przez najbliższe kilka miesięcy będzie szkolić nawigatorów czyli osoby, które w czasie akcji mają za zadanie „iść” w teren wraz z przewodnikiem i psem. Ich zadaniem jest nawigowanie zespołu tak, by cały wskazany grupie teren został dokładnie przeszukany. Później wybrane, chętne osoby zostaną przewodnikami psów. Grupa poszukiwawczo–ratownicza K9 będzie składała się z 13. osób w tym dowódcy i sześciu zespołów złożonych z nawigatora, przewodnika i psa.

W sumie, w obecnie prowadzonym szkoleniu udział bierze 20. Terytorialsów wybranych na drodze selekcji. Podczas szkolenia zostaną oni zapoznani z zasadami działania podczas akcji poszukiwawczo ratowniczej, prowadzenia łączności według wytycznych Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, nawigacją w terenie oraz działaniem w terenie z przewodnikiem i psem. Kurs podstawowy to jednak dopiero początek. Po jego pozytywnym zakończeniu żołnierze rozpoczną szkolenie doskonalące, podczas którego będą współpracować z Grupami Poszukiwawczo – Ratowniczymi OSP. Na koniec przejdą certyfikację.

Służba psów w WOT oparta będzie o istniejące przepisy – rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych.
Jeżeli projekt grup poszukiwawczo–ratowniczych K9 sprawdzi się w Śląskiej BOT, dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej zamierza zaimplementować projekt w kolejnych jednostkach OT.

*****
Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Utworzone zostały 1 stycznia 2017 roku. Na czas wojny głównym zadaniem WOT jest współdziałanie z wojskami operacyjnymi, natomiast w czasie pokoju – wsparcie operacji zarządzania kryzysowego, w tym przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. WOT swój potencjał opiera na żołnierzach-ochotnikach. Obecnie liczebność Wojsk Obrony Terytorialnej przekroczyła już 20 tys. żołnierzy.

Biuro Prasowe Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej