Sztandar to symbol wierności, honoru i męstwa

Sztandar to symbol wierności, honoru i męstwa

Autor zdjęcia: CO MON
- Sztandar jest symbolem najważniejszych wartości dla żołnierza polskiego, a więc jest symbolem wierności, honoru i męstwa. (…) Czerpiąc z dziedzictwa i tradycji uczelni wojskowych zachowajcie dumę i pewność, że Wojsko Polskie należy do najlepszych - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej do profesorów, studentów, pracowników Akademii Sztuki Wojennej oraz zaproszonych gości obecnych na uroczystości wręczenia sztandaru uczelni.
Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali: Jadwiga Chruściel – córka gen. Antoniego Chruściela „Montera", jednego z dowódców Powstania Warszawskiego oraz Piotr Sosnkowski – syn gen. Kazimierza Sosnkowskiego, działacza niepodległościowego, doradcy marszałka Józefa Piłsudskiego, dowódcy Frontu Południowego w trakcie kampanii obronnej 1939 r.

- Dziś Akademia Sztuki Wojennej jest uczelnią, która zajmuje się przede wszystkim doskonaleniem umiejętności wojskowych dowódców Wojska Polskiego, ale także kształtowaniem postaw w duchu patriotyzmu i gotowości do poświęcenia - podkreślił minister Błaszczak.

Na zakończenie szef MON złożył życzenia pracownikom naukowym oraz studentom. - Życzę wszystkim pracownikom naukowowo-dydaktycznym Akademii satysfakcji ze swej działalności, (...) a słuchaczom Akademii życzę podnoszenia umiejętności dowódczych, ugruntowania wiedzy, która dotyczy wyzwań, przed którymi stoi nasza ojczyzna i Wojsko Polskie – powiedział szef MON.

Uroczystość zorganizowano w ramach obchodów 100-lecia utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej, której tradycje kontynuuje rembertowska uczelnia.

***
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) powstała 1 października 2016 r. Uczelnia dziedziczy tradycje Wyższej Szkoły Wojennej. Wszechnica kształci oficerów na potrzeby dowództw, sztabów uczelni i instytucji związanych z obronnością państwa. Akademia kształci także studentów cywilnych na kierunkach związanych z bezpieczeństwem, obronnością i zarządzeniem.

W strukturach uczelni znajduje się jedyne w Polsce Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych oraz specjalistyczne Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w Siłach Zbrojnych. Akademia pełni też funkcję wojskowego ośrodka analitycznego – działa tu Centrum Badań nad Bezpieczeństwem. Na ASzWoj kształci się obecnie ok. 5 tys. studentów cywilnych i ok. 3,5 tys. słuchaczy wojskowych.