None

1. Warszawska Brygada Pancerna razem z sojusznikami rozpoczęła ćwiczenie Dragon-19

11 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: 1. WBPanc
- Podczas ćwiczenia Dragon-19 będziemy służyć i ćwiczyć ramię w ramię. Oczekuję, że w tym czasie osiągniemy wszystkie pożądane cele szkoleniowe i rozwiniemy nasze zdolności wojskowe. Życzę udanego i bezpiecznego ćwiczenia oraz dobrej atmosfery. Powodzenia. - powiedział gen. bryg. Jan Wojno, dowódca 1. Warszawskiej Brygady Pancernej podczas uroczystej zbiórki z okazji rozpoczęcia ćwiczenia Dragon-19, która odbyła się na poligonie w Świętoszowie.
Od kilkunastu dni trwa intensywne szkolenie pododdziałów warszawskiej brygady na poligonie w Żaganiu. W czwartek, 13 czerwca br. odbyła się uroczystość, z udziałem żołnierzy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej i sił sojuszniczych NATO inaugurująca ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. Dragon-19. Podczas ceremonii w podporządkowanie dowódcy warszawskiej brygady przekazano pododdziały z Niemiec, Norwegii i Słowacji, które podczas ćwiczenia będą współdziałać z polskimi żołnierzami.

Celem rozgrywanych epizodów na poligonie w Żaganiu i Świętoszowie będzie m. in. sprawdzenie, ale również udoskonalanie i weryfikacja procedur, które mają zapewnić bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO.
1. Warszawskiej Brygady Pancernej na czas ćwiczenia podporządkowane zostały bataliony sojusznicze: 93. Batalion Pancerny (Niemcy), Batalion Telemark z Norwegii oraz 22. Batalion Zmechanizowany ze Słowacji.

- Żołnierze przez kolejne dni ćwiczenia będą wzmacniać umiejętności intreroperacyjne, aby wspólnie realizować zadania. Dla 1. Warszawskiej Brygady Pancernej ćwiczenie Dragon-19 to przede wszystkim możliwość wzajemnej współpracy, wymiany doświadczeń oraz budowanie silniejszych relacji. (...) Podczas takich ćwiczeń jak Dragon-19 uczymy się m. in. jak wspólnie rozwiązywać problemy taktyczne czy organizacyjne - podkreślił uczestniczący w ceremonii płk Dariusz Czekaj, zastępca dowódcy 1. WBPanc.

***
Ćwiczenia wojskowe to jeden z najważniejszych elementów budowania potencjału odstraszania oraz obrony w ujęciu krajowym i sojuszniczym. W celu utrzymania kompatybilności operacyjnej sił zbrojnych państw członkowskich i partnerskich NATO na rok 2019. Dragon-19 jest ćwiczeniem o charakterze defensywnym. Jego głównym celem jest praktyczne zgrywanie sił podległych Dowódcy Generalnemu RSZ do wykonywania zadań w ramach operacji obronnej prowadzonej we współdziałaniu z WOT, siłami sojuszniczymi i układem pozamilitarnym. Skala i założenia ćwiczenia są odpowiedzią na współczesne zagrożenia.

Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. Dragon-19 to potężny wysiłek, ogromne zaangażowanie, ale jednocześnie sprawdzian dla ćwiczących wojsk.
Podczas ćwiczenia zostanie przeprowadzona certyfikacja Dowództwa Brygady VJTF-20 (Very High Readiness Joint Task Force) oraz Połączonych Sił Zadaniowych OPBMR – CJ CBRND TF (Combat Joint CBRN Defence Task Force) wchodzących w skład zestawu Sił Odpowiedzi NATO 2020. Główną jednostką VJTF-20 jest 21 Brygada Strzelców Podhalańskich, natomiast 4 Pułk Chemiczny stanowi zasadniczy wkład Połączonych Sił Zadaniowych OPBMR.

Tekst: ppor. Artur Wróbel / 1.WBPanc.
Fot. st. sierż. Paweł Gołębiewski / 1.WBPanc.