None

Karty powołania na ćwiczenia wojskowe dla studentów ASzWoj

5 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Archiwum ASzWoj
We wtorek 11 czerwca br., w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia kart powołania studentom na praktyczną część szkolenia wojskowego w ramach programu Legia Akademicka.
Studenci, którzy odbyli część teoretyczną ochotniczego przeszkolenia wojskowego w Akademii Sztuki Wojennej, otrzymali karty powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych lub ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP podczas przerwy wakacyjnej.

W Akademii Sztuki Wojennej część teoretyczną drugiej edycji szkolenia, w kwietniu 2019 r., ukończyły 154 osoby, w tym 140 z tutejszej uczelni i 12 z innych szkół wyższych.

W dowód uznania za szczególne osiągnięcia w szkoleniu teoretycznym z edukacji wojskowej w ramach Legii Akademickiej, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasz Zdzikot skierował do rektora-komendanta ASzWoj gen. bryg. dr. inż. Ryszarda Parafianowicza list gratulacyjny.

Uczestnicy ochotniczego szkolenia w ASzWoj zostali objęci patronatem szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie, dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej (15GBZ), komendanta Centrum Szkolenia i Łączności i Informatyki w Zegrzu (CSŁiI) oraz dowódcy 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego (2HPR). Legioniści otrzymali pamiątkowe Akty objęcia patronatem studentów Legii Akademickiej Akademii Sztuki Wojennej.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Wojskowych Komend Uzupełnień, jednostek wojskowych 15GBZ, 2HPR, CSŁiI oraz kadra i studenci rembertowskiej uczelni.

***

„Legia Akademicka” to jedno z rozwiązań, którego głównym celem jest odbudowa rezerw osobowych. Przedsięwzięcie adresowane jest do studentów-ochotników, którzy w trakcie studiów chcą odbyć przeszkolenie wojskowe.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, organizatorem części teoretycznej są rektorzy uczelni, natomiast część praktyczna odbywać się będzie w jednostkach wojskowych i ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP.

Powiązane artykuły