Odprawa z szefami prewencji do ćwiczenia DEFENDER EUROPE 20

3 zdjęć w galerii
28 stycznia 2020 roku w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej została przeprowadzona odprawa zadaniowa z przedstawicielami wszystkich jednostek Żandarmerii Wojskowej, Sztabu Komendy Głównej ŻW, Zarządu Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Głównej ŻW, Zarządu Kryminalnego Komendy Głównej ŻW oraz Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk dotycząca przygotowania oraz przeprowadzenia ćwiczenia z wojskami pk. DEFENDER EUROPE 20.
Celem narady było przedstawienie zarysu ćwiczenia, skali oraz uszczegółowienie zadań dla poszczególnych jednostek Żandarmerii Wojskowej w zakresie zabezpieczenia ćwiczenia. Poszczególni przedstawiciele Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej oraz Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk omówili kolejno zakres i tryb przemieszczenia wojsk sojuszniczych (w tym głównie wojsk USA) na i przez terytorium Polski. W trakcie odprawy postawiono następujące zadania dla podległych jednostek Żandarmerii Wojskowej:

1) zabezpieczenie przemieszczenia komponentów sił zbrojnych wojsk sojuszniczych na i przez terytorium RP
2) zabezpieczenie prewencyjne w rejonach ćwiczenia pododdziałów/jednostek amerykańskich i pozostałych sił sojuszniczych
3) zabezpieczenie dochodzeniowo–śledcze przemieszczenia komponentów sił zbrojnych wojsk sojuszniczych oraz ich pobytu na terytorium RP
4) reagowanie na zaistniałe zdarzenia w ruchu drogowym
5) utrzymywanie dyscypliny wojskowej
6) zabezpieczenie ochrony osób wizytujących rejony szkoleń i ćwiczenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej ze Służbą Ochrony Państwa (Dz.U. z 2019 r., poz.92).

W podsumowaniu odprawy szef Zarządu Prewencji KGŻW podkreślił rangę oraz skalę zaangażowania Żandarmerii Wojskowej w zabezpieczenie przedmiotowego ćwiczenia.