None

DEFENDER-Europe 20

DEFENDER-Europe 20 jest międzynarodowym ćwiczeniem organizowanym przez Dowództwo Wojsk Lądowych USA w Europie (USAREUR). Łącznie udział w tym i licznych połączonych ćwiczeniach weźmie około 37 000 żołnierzy z 18 państw. Jednym z państw- gospodarzy jest Polska. Polski wkład w ćwiczenie DEFENDER-Europe 20 to, m.in. prawie 3 tysiące żołnierzy, ciężki sprzęt, lotnictwo, poligony i infrastruktura drogowa. 
 
Ćwiczenie w mediach społecznościowych będzie oznaczane hasztagiem:
#DefenderEurope
 

Będzie to największy przerzut sił wielkości dywizji, w pełnej gotowości bojowej ze Stanów Zjednoczonych do Europy od 25 lat. Przybędzie 20 000 amerykańskich żołnierzy. Głównym celem DEFENDER- Europe 20 jest zwiększenie gotowości do działania w sytuacji kryzysowej poprzez sprawdzenie nie tylko zdolności armii USA do szybkiego przerzutu dużej liczby żołnierzy i sprzętu z USA, ale również gotowości państw-gospodarzy do ich przyjęcia.
Ćwiczenie Defender Europe 20 - fakty podstawowe
Autor zdjęcia: MON

DEFENDER-Europe 20 w pytaniach i odpowiedziach.

 • Czym jest DEFENDER-Europe 20?
  Jest to największe od 25 lat międzynarodowe ćwiczenie wojskowe w Europie. Ćwiczenie organizuje Dowództwo Armii USA w Europie i pomimo, że nie jest to ćwiczenie NATO - bierze w nim udział wiele krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego – w tym Polska. Ćwiczenie ma charakter defensywny i nie jest skierowane przeciwko jakiemukolwiek aktorowi międzynarodowemu.
   
  DEFENDER: Dynamic Employment of Forces to Europe for NATO Deterrence and Enhanced Readiness - dynamiczny przerzut sił do Europy w ramach natowskiej inicjatywy odstraszania i wzmocnionej gotowości.
 • Jaka jest jego skala i cele?
  DEFENDER-Europe 20 to w dużej mierze sprawdzenie zdolności armii amerykańskiej do przerzutu dużej liczby żołnierzy wraz ze sprzętem z baz znajdujących się w Ameryce Północnej - do Europy. Załadunek a następnie rozładunek sprzętu w portach morskich to dopiero początek tego wielkiego wyzwania logistycznego. Jego kolejnym etapem jest przemieszczenie sił tj. sprzętu i żołnierzy m.in. przez terytorium Belgii, Holandii, Niemiec i Polski. 
   
  W trakcie ćwiczenia z kontynentalnych Stanów Zjednoczonych do Europy zostanie przerzuconych blisko 20 tysięcy żołnierzy amerykańskich oraz 20 tysięcy jednostek sprzętu. Dodatkowo 13 tysięcy jednostek zostanie pobrana ze specjalnych składów istniejących już w Europie tzw. APS - Army Prepositioned Stock). 
   
  37 tysięcy żołnierzy (w tym ponad 2 tysiące polskich) z USA i siedemnastu krajów biorących udział w ćwiczeniu (Belgia, Kanada, Czechy, Niemcy, Dania, Hiszpania, Estonia, Francja, Wielka Brytania, Gruzja, Włochy, Holandia, Węgry, Litwa, Łotwa, Polska i Rumunia) będzie podczas przerzutu w dużej mierze korzystało z polskiej sieci kolejowej, portów morskich, lotnisk, dróg. 
   
  DEFENDER-Europe 20 to również
  • udział 9 000 żołnierzy USA już stacjonujących w Europie; 
  • obok Amerykanów to również udział 8 000 żołnierzy z innych państw - w tym ponad 2 000 z Polski; 
  • ponad 4 000 kilometrów pokonanych na 12 trasach konwojowych; 
  • 14 baz powietrznych i portów morskich w 8 krajach Europy służących do przerzutu sił; 
  • 10 państw na terenie których będą realizowane główne elementy ćwiczenia (Belgia, Czechy, Estonia, Gruzja, Niemcy, Włochy, Litwa, Łotwa, Holandia i Polska).
 • Jak w szczególe wyglądać będzie przebieg ćwiczenia?
  Ćwiczenie DEFENDER Europe 20 prowadzone będzie w pięciu fazach: 
   
  1. Przemieszczenie, które rozpoczęło się już w styczniu 2020 r., - obejmować będzie przerzut jednostek z USA do Europy, pobranie sprzętu z magazynów znajdujących się na terenie Belgii i Niemiec oraz przemieszczenie do właściwych rejonów ćwiczeń. Transport żołnierzy przewidziany jest drogą powietrzną z wykorzystaniem europejskich lotnisk. Sprzęt przetransportowany będzie drogą morską do portów w Niemczech, Holandii i Belgii, a następnie transportem kolejowym i drogowym do rejonów ćwiczeń i miejsc rozmieszczenia m.in. w Polsce. 
   
  2. Ćwiczenie Swift Response na przełomie kwietnia i maja br., będzie operacją desantu powietrznego prowadzoną na poligonach krajów bałtyckich i Gruzji. W części ćwiczenia na Litwie z amerykańską Dywizją Powietrznodesantową współpracować będzie 6. Brygada Powietrzno-Desantowa z Krakowa. 
   
  3. Ćwiczenie dowódczo-sztabowe, w którym udział wezmą: Dywizja z USA, 12. Dywizja Zmechanizowana i Wielonarodowy Korpus Północ-Wschód ze Szczecina oraz Wielonarodowa Dywizja Północ-Wschód z Elbląga. Częścią tej fazy ćwiczenia będzie także ćwiczenie artyleryjskie DYNAMIC FRONT. 
   
  4. Połączone ćwiczenia z wojskami – od 15 do 22 maja 2020 r. obejmować będzie wiele mniejszych ćwiczeń prowadzonych przez poszczególne kraje, z udziałem wojsk, które do Europy przybyły w ramach ćwiczenia DEFENDER-Europe 20 są to: a. SPRING STORM - desant morski amerykańskiego batalionu piechoty morskiej w Estonii (bez udziału wojsk polskich); b. SABER STRIKE - przemieszczenie wojsk i sprzętu USA na teren Litwy przez terytorium Polski; c. ALLIED SPIRIT XI - główny epizod taktyczny tej fazy ćwiczenia - pokonywanie przeszkody wodnej. 
   
  5. Powrót wojsk i sprzętu do macierzystych jednostek - z końcem maja 2020 r. wojska USA i innych krajów uczestniczących w ćwiczeniu będą wracać do swoich baz. Sprzęt – podobnie jak w drodze do Europy – przewieziony zostanie drogami morskimi i kolejowymi, a żołnierze drogą lotniczą.
 • Jakie jest polskie zaangażowanie?
  Ćwiczenie podkreśla determinację Stanów Zjednoczonych Ameryki do obrony europejskich sojuszników i partnerów oraz podkreśla zaangażowanie USA w misję i bezpieczeństwo NATO. Powierzenie Polsce roli państwa gospodarza to również wyraz zaufania strony amerykańskiej do Polski jako sojusznika. Jednocześnie jest to dowód na rolę jaką Polska odgrywa w międzynarodowym systemie budowy i umacniania bezpieczeństwa – tak w ujęciu globalnym jak i regionalnym. Jest to szczególnie ważne w kontekście wyzwań stojących przed wszystkimi państwami wyznającymi demokratyczne wartości, zarówno na wschodniej flance NATO jak i w innych rejonach świata. 
   
  Siły Zbrojne RP mają bogate doświadczenie w przyjmowaniu wojsk innych państw na terenie Polski - systemowo jesteśmy do tego przygotowani. Skala tego konkretnego ćwiczenia to wielkie wyzwanie mobilizujące do działania zarówno organy wojskowe wielu szczebli dowodzenia. To również nastawienie na efektywną współpracę z władzami lokalnymi w województwach, które przyjmować będą żołnierzy i sprzęt sojuszników. Polska jako państwo gospodarz udostępnia wojskowym sojuszniczym dużą część narodowej infrastruktury. Jest to wielkie wyzwanie, zwłaszcza w sytuacji gdy chcemy uniknąć zatorów na drogach czy kolejek na przejazdach kolejowych – właśnie dlatego współpraca ze sferą cywilną jest dla MON tak ważna. Współpraca cywilno-wojskowa w tym zakresie ma na celu zminimalizowanie wpływu ćwiczenia na życie codzienne społeczeństwa oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa podczas jego trwania. 
   
  W ramach przerzutu lotniczego wykorzystane będą cywilne porty lotnicze w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. 
   
  Siły sojusznicze powracające z udziału w ćwiczeniu (powrót realizowany będzie od czerwca do sierpnia 2020 r.) wykorzystają do tego celu m.in. porty morskie w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie. Sprzęt kołowy przemieszczany będzie drogami publicznymi w specjalnie oznaczonych i pilotowanych konwojach, koleją oraz przy pomocy kołowych zestawach niskopodwoziowych przerzucany będzie natomiast ciężki sprzęt gąsienicowy. Kwiecień i maj to czas największej intensywności działań – wtedy przemieszczające się siły biorą udział w serii połączonych ćwiczeń m.in. na poligonie w Drawsku Pomorskim oraz na terenie takich państw jak Belgia, Czechy, Estonia, Gruzja, Niemicy, Włochy, Łotwa, Litwa i Holandia. 
   
  W Polsce siły sojusznicze będą obecne w: Bartoszycach, Bemowie Piskim, Biedrusku, Bydgoszczy, Drawsku Pomorskim, Gdyni (Babie Doły), Kielcach, Krakowie, Mirosławcu, Morągu, Powidzu, Pruszczu Gdańskim, Szczecinie, Świdwinie, Świętoszowie, Toruniu, Ustce, Wędrzynie i Żaganiu.
 • Co, gdzie, kiedy – miasta, lotniska, porty.
  Przemieszczenie sił USA już się rozpoczęło – pierwsze kontenery ze sprzętem są ładowane na statki, które powinny dotrzeć do portów w Europie pod koniec kwietnia. Polska jako państwo gospodarz udostępnia wojskowym sojuszniczym dużą część narodowej infrastruktury. Jest to wielkie wyzwanie, zwłaszcza w sytuacji gdy chcemy uniknąć zatorów na drogach czy kolejek na przejazdach kolejowych – właśnie dlatego współpraca ze sferą cywilną jest dla MON tak ważna. 
   
  Współpraca cywilno-wojskowa w tym zakresie ma na celu zminimalizowanie wpływu ćwiczenia na życie codzienne społeczeństwa oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa podczas jego trwania. W ramach przerzutu lotniczego wykorzystane będą cywilne porty lotnicze w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. 
   
  Siły sojusznicze powracające z udziału w ćwiczeniu (powrót realizowany będzie od czerwca do sierpnia 2020 r.) wykorzystają do tego celu m.in. porty morskie w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie. Sprzęt kołowy przemieszczany będzie drogami publicznymi w specjalnie oznaczonych i pilotowanych konwojach, koleją oraz przy pomocy kołowych zestawach niskopodwoziowych przerzucany będzie natomiast ciężki sprzęt gąsienicowy. 
   
  Kwiecień i maj to czas największej intensywności działań – wtedy przemieszczające się siły biorą udział w serii połączonych ćwiczeń m.in. na poligonie w Drawsku Pomorskim oraz na terenie takich państw jak Belgia, Czechy, Estonia, Gruzja, Niemicy, Włochy, Łotwa, Litwa i Holandia. W Polsce siły sojusznicze będą obecne w: Bartoszycach, Bemowie Piskim, Biedrusku, Bydgoszczy, Drawsku Pomorskim, Gdyni (Babie Doły), Kielcach, Krakowie, Mirosławcu, Morągu, Powidzu, Pruszczu Gdańskim, Szczecinie, Świdwinie, Świętoszowie, Toruniu, Ustce, Wędrzynie i Żaganiu.
 • HNS – co to jest i dlaczego jest tak ważne podczas ćwiczenia DEFENDER-Europe 20?
  HNS (z ang. Host Nation Support) to cywilna i wojskowa pomoc, udzielana przez państwo-gospodarza (np. przez Polskę w czasie Ćwiczenia DEFENDER-Europe 20) w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny sojuszniczym siłom zbrojnym i organizacjom, które są rozmieszczane, wykonują zadanie lub przemieszczają się przez terytorium państwa - gospodarza.
   
  Wsparcie państwa-gospodarza ma kluczowe znaczenie dla obronności kraju oraz naszej wiarygodności jako partnera i sojusznika w NATO. 
   
  Przybywające do Polski siły sojusznicze będą korzystać m.in. z infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej i morskiej oraz usług w postaci np. zakwaterowanie czy wyżywienia. Polskie instytucje i jednostki wojskowe odpowiadać będą za zabezpieczenie transportu i ruchu wojsk, zapewnienie środków materiałowych (np. paliwo) i technicznych, zabezpieczenie medyczne, łączności, ochrony wojsk, obsługi prawnej i działalności w wielu innych obszarach. 
   
  W ramach przerzutu lotniczego wykorzystane będą cywilne porty lotnicze w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Siły sojusznicze powracające z udziału w ćwiczeniu (od czerwca do sierpnia 2020 r.) wykorzystają do tego celu m.in. porty morskie w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie.
   
  Sprzęt kołowy przemieszczany będzie drogami publicznymi w specjalnie oznaczonych i pilotowanych konwojach oraz koleją. Ciężki sprzęt gąsienicowy przerzucany będzie na kołowych zestawach niskopodwoziowych. 
  W Polsce siły sojusznicze będą obecne w: Bartoszycach, Bemowie Piskim, Biedrusku, Bydgoszczy, Drawsku Pomorskim, Gdyni (Babie Doły), Kielcach, Krakowie, Mirosławcu, Morągu, Powidzu, Pruszczu Gdańskim, Szczecinie, Świdwinie, Świętoszowie, Toruniu, Ustce, Wędrzynie i Żaganiu.
   
 • Co robić w przypadku wyrządzenia szkód przez wojska sojusznicze?
  W trakcie ćwiczenia DEFENDER-Europe 20, na skutek przemieszczenia żołnierzy i sprzętu o tak dużej skali, mogą wystąpić szkody majątkowe lub osobowe. W przypadku każdego zdarzenia należy w pierwszej kolejności poinformować organy porządkowe (na policję lub do terenowej jednostki Żandarmerii Wojskowej). 
   
  Dowódcy konwojów wojskowych będą dysponować niezbędnymi formularzami i wiedzą jak postępować, aby zdarzenie powodowało jak najmniejsze nieprzyjemności dla poszkodowanych. Roszczenia i likwidacja efektów takich zdarzeń będą zgłaszane i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pełna dokumentacja zdarzenia powinna zostać następnie przekazana Komisji do spraw rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce. 
   
  Dokumentacja powinna zawierać: 
  - formularz wniosku o odszkodowanie; 
  - notatkę służbową z miejsca zdarzenia wraz z dokumentacją fotograficzną; 
  - zeznania lub oświadczenia świadków, poszkodowanych, ewentualnie sprawcy zdarzenia; 
  - inne dokumenty, w zależności od charakteru szkody: 
  - przypadku szkody majątkowej: 
  - kosztorys, ekspertyzę rzeczoznawcy majątkowego bądź fakturę VAT potwierdzające fakt poniesionych lub planowanych kosztów w związku z realizacją naprawy uszkodzonego mienia oraz wszelkie inne dokumenty finansowe wykazujące opłaty dodatkowe z tytułu likwidacji szkody, 
  - kopię dowodu rejestracyjnego oraz obowiązujących polis ubezpieczeniowych AC i OC w przypadku szkody w pojeździe, W przypadku szkody osobowej: 
  - dokumentację medyczną oraz inne dokumenty finansowe wskazujące na fakt poniesienia ewentualnych dodatkowych kosztów. 
   
  Po uzyskaniu dokumentacji zdarzenia, pracująca przy Ministrze Obrony Narodowej Komisja do spraw rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce rozpoczyna procedurę rozpatrywania wniosku. Jest to wieloetapowy proces, który kończy się wypłatą odszkodowania lub oddaleniem roszczenia w przypadku gdy jest on nieuzasadniony. Szczegółowych informacji na temat działania Komisji i trybu rozpatrywania roszczeń udziela: Przemysław FRANCUZIK Sekretarz Komisji Biuro Dyrektora Generalnego MON Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa Tel. 261 840 507 E-mail: pfrancuzik@mon.gov.pl
 • Co o współpracy z Polską w ramach ćwiczenia DEFENDER-Europe 20 mówią nasi Sojusznicy?

  Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher:

  - To ćwiczenie nie jest tylko symboliczne, jest istotą tego, co mamy na myśli mówiąc o kolektywnej obronie. (…) Polska jest kluczowa w tych wysiłkach i nie jest żadną przesadą, by powiedzieć,  że Defender Europe 20 nie mógłby się wydarzyć bez Polski. Jestem bardzo wdzięczna naszym partnerom w rządzie polskim, jak również siłom zbrojnym za ich wspaniałą koordynację i zaangażowanie.

 • Czy podczas ćwiczenia DEFENDER-Europe 20 trenowane będzie przemieszczenie lub użycie broni jądrowej?
  Ćwiczenie DEFENDER-Europe 20 jest ćwiczeniem o charakterze konwencjonalnym. Wszystkim jego uczestnikom zależy na przejrzystości, budowaniu wzajemnego  zaufania oraz unikaniu nieporozumień i błędnych założeń ze strony potencjalnych przeciwników. DEFENDER-Europe 20 polega na transporcie żołnierzy pomiędzy kontynentami. W związku z powyższym w scenariuszu ćwiczenia nie występują elementy dotyczące przemieszczenia i/lub użycia broni jądrowej.

  Wobec tego wszelkie informacje dotyczące obecności lub planów relokacji broni o charakterze jądrowym nie mają podstaw.

Kontakt z mediami:

Biuro prasowe ćwiczenia zostało zorganizowane przez Dowództwo Armii USA w Europie w niemieckim Wiesbaden. Wydaje ono akredytacje do ćwiczenia oraz udziela bieżących informacji na jego temat adres mailowy: USArmyEurope.MediaDesk@mail.mil
 
W trakcie aktywnej fazy ćwiczenia DEFENDER-Europe 20 zostanie zorganizowane międzynarodowe biuro prasowe w Polsce. 
Informacje na temat ćwiczenia można zaleźć na stronach:
 
 
Ćwiczenie w mediach społecznościowych będzie oznaczane hasztagiem #DefenderEurope