DEFENDER-Europe 20 Plus

DEFENDER-Europe 20 Plus jest międzynarodowym ćwiczeniem organizowanym przez Dowództwo Wojsk Lądowych USA w Europie (USAREUR). Łącznie udział w tym ćwiczeniu weźmie około 6 000 żołnierzy. Jednym z państw - gospodarzy jest Polska. Polski wkład w ćwiczenie DEFENDER-Europe 20 to, m.in. 2 tysiące żołnierzy, ciężki sprzęt, lotnictwo, poligony i infrastruktura drogowa. 
 
Ćwiczenie w mediach społecznościowych będzie oznaczane hasztagiem:
#DefenderEurope
 
DEFENDER-Europe 20 Plus jest modyfikacją pierwotnie planowanego do realizacji ćwiczenia DEFENDER-Europe 20 - największego przerzut sił wielkości dywizji, w pełnej gotowości bojowej ze Stanów Zjednoczonych do Europy od 25 lat. Planowano przerzucenie 20 000 amerykańskich żołnierzy. Głównym celem DEFENDER- Europe 20 przed i po modyfikacji jest zwiększenie gotowości do działania w sytuacji kryzysowej poprzez sprawdzenie nie tylko zdolności armii USA do szybkiego przerzutu dużej liczby żołnierzy i sprzętu z USA, ale również gotowości państw-gospodarzy do ich przyjęcia.
 
W chwili podjęcia decyzji o modyfikacji tego ćwiczenia i wstrzymaniu przemieszczania sprzętu ze Stanów Zjednoczonych do Europy, ponad dziewięćdziesiąt procent sprzętu przeznaczonego dla DEFENDER-Europe 20 dotarło z USA drogą lotniczą lub morską na Stary Kontynent. Korzystając z obecności już przerzuconych wojsk i sprzętu jaki dotarł do Polski - przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich norm sanitarnych przeprowadzone zostanie zmodyfikowane polsko – amerykańskie ćwiczenie DEFENDER-Europe 20 Plus. To wspólne ćwiczenie będzie realizowało założenia ćwiczenia Allied Spirit, które oryginalnie było jednym z kluczowych ćwiczeń połączonych wchodzących w skład ćwiczenia DEFENDER-Europe 20 przed jego modyfikacją.

DEFENDER-Europe 20 w pytaniach i odpowiedziach.

 • Czy cel ćwiczenia DEFENDER-Europe 20 w obliczu COVID uległ zmianie?
  Celem ćwiczenia jest zwiększenie gotowości strategicznej oraz interoperacyjności dzięki zdolności do szybkiego rozmieszczenia oddziałów z Ameryki Północnej do Europy, a także sprawdzenie możliwości państw-gospodarzy w zakresie ich przyjęcia. Warto podkreślić, że kluczowa dla ćwiczenia logistyka już została przetestowana i rozwinięta - nie zostało to zakłócone przez pandemię. Główne założenia takie jak podniesienie bezpieczeństwa wschodniej flanki, wypracowanie procedur użycia wojsk wobec nowych wyzwań współczesnego pola walki i odstraszenie potencjalnego agresora nie zmieniły się.
   
 • Co oznacza "Plus" w kryptonimie ćwiczenia DEFENDER-Europe 20 Plus - czy to inne ćwiczenie niż DEFENDER-Europe 20?

  W związku z panująca na świecie epidemią koronawirusa Departament Obrony USA w porozumieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej zmodyfikował ćwiczenie DEFENDER-Europe 20.

   

  W chwili podjęcia decyzji o modyfikacji tego ćwiczenia i wstrzymaniu przemieszczania sprzętu ze Stanów Zjednoczonych do Europy, ponad dziewięćdziesiąt procent sprzętu przeznaczonego dla DEFENDER-Europe 20 dotarło z USA drogą lotniczą lub morską na Stary Kontynent. Korzystając z obecności już przerzuconych wojsk i sprzętu jaki dotarł do Polski - przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich norm sanitarnych przeprowadzone zostanie zmodyfikowane polsko – amerykańskie ćwiczenie DEFENDER-Europe 20 Plus. To wspólne ćwiczenie będzie realizowało założenia ćwiczenia Allied Spirit, które oryginalnie było jednym z kluczowych ćwiczeń połączonych wchodzących w skład ćwiczenia DEFENDER-Europe 20 przed jego modyfikacją.

 • Jaka jest skala zaangażowanie Polski i USA w ćwiczenie DEFENDER-Europe 20 Plus i co będzie ćwiczone?
  Łącznie w ćwiczeniu, które odbędzie się od 5 do 19 czerwca na poligonie w Drawsku Pomorskim weźmie udział około 6 000 żołnierzy (4000 amerykańskich i 2000 z Polski), 100 czołgów i ponad 230 wozów bojowych a także lotnictwo.

  Ze strony amerykańskiej ćwiczyć będą żołnierze z Wysuniętego Dowództwa 1. Dywizji Kawalerii, z 2. Brygady wchodzącej w skład 3. Dywizji Piechoty, z 2. Brygadowej Grupy Bojowej, z 3. Brygady Lotnictwa Bojowego, Dowództwa ds. szkoleń 7. Armii oraz 21. Dowództwa Wsparcia Teatru Działań i Połączonego Wielonarodowego Centrum Gotowości.

  Stronę polską w ćwiczeniu reprezentować będą żołnierze ze składu następujących jednostek: 12. Dywizji Zmechanizowanej, 12. Brygady Zmechanizowanej, 9. Brygady Kawalerii Pancernej, 6. Brygady Powietrznodesantowej, 2. i 5. Pułku Inżynieryjnego oraz 2. Pułku Saperów.

  Polski komponent lotniczy będą stanowiły samoloty F-16 z 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego i śmigłowce Mi-24 z 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. W ćwiczeniu weźmie również udział 10 statków powietrznych wystawianych przez 3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego.

  Należy tu podkreślić, że w trakcie ćwiczenia zrealizowany zostanie główny epizod taktyczny planowany pierwotnie w ramach ćwiczenia DEFENDER-Europe 20 Allied Spirit XI – forsowanie przeszkody wodnej z udziałem wojsk pancernych i powietrznodesantowych.
 • Jak wygląda bezpieczeństwo sanitarne żołnierzy biorących udział w ćwiczeniu w kontekście zagrożenia COVID?
  Aktywność szkoleniowa prowadzona jest z zachowaniem wszystkich norm sanitarnych. Żołnierze oraz ich dowódcy dokładają wszelkich starań, aby zminimalizować zagrożenie jakie niesie za sobą COVID. Zdrowie uczestników ćwiczenia jest monitorowe - wojskowe służby medyczne prowadzą działania profilaktyczne i są utrzymywane w stałej gotowości do działania.

  Żołnierze sił sojuszniczych przybywający w ramach ćwiczenia DEFENDER-Europe 20 przeszli obowiązkowy wywiad epidemiologiczny określający ich stan zdrowia, a także dwutygodniowa kwarantannę, której obowiązkowe przeprowadzenie przewidują amerykańskie przepisy.
 • Czym jest HNS?
  HNS (z ang. Host Nation Support) to cywilna i wojskowa pomoc, udzielana przez państwo-gospodarza (np. przez Polskę w czasie Ćwiczenia DEFENDER-Europe 20) w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny sojuszniczym siłom zbrojnym i organizacjom, które są rozmieszczane, wykonują zadanie lub przemieszczają się przez terytorium państwa - gospodarza.

  Wsparcie państwa-gospodarza ma kluczowe znaczenie dla obronności kraju oraz naszej wiarygodności jako partnera i sojusznika w NATO.
  Przybywające do Polski siły sojusznicze będą korzystać m.in. z infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej i morskiej oraz usług w postaci np. zakwaterowanie czy wyżywienia. Polskie instytucje i jednostki wojskowe odpowiadać będą za zabezpieczenie transportu i ruchu wojsk, zapewnienie środków materiałowych (np. paliwo) i technicznych, zabezpieczenie medyczne, łączności, ochrony wojsk, obsługi prawnej i działalności w wielu innych obszarach.
 • Co robić w przypadku wyrządzenia szkód przez wojska sojusznicze?
  W trakcie ćwiczenia DEFENDER-Europe 20, na skutek przemieszczenia żołnierzy i sprzętu o tak dużej skali, mogą wystąpić szkody majątkowe lub osobowe. W przypadku każdego zdarzenia należy w pierwszej kolejności poinformować organy porządkowe (na policję lub do terenowej jednostki Żandarmerii Wojskowej).
  Dowódcy konwojów wojskowych będą dysponować niezbędnymi formularzami i wiedzą jak postępować, aby zdarzenie powodowało jak najmniejsze nieprzyjemności dla poszkodowanych. Roszczenia i likwidacja efektów takich zdarzeń będą zgłaszane i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pełna dokumentacja zdarzenia powinna zostać następnie przekazana Komisji do spraw rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce.

  Dokumentacja powinna zawierać:
  - formularz wniosku o odszkodowanie;
  - notatkę służbową z miejsca zdarzenia wraz z dokumentacją fotograficzną;
  - zeznania lub oświadczenia świadków, poszkodowanych, ewentualnie sprawcy zdarzenia;
  - inne dokumenty, w zależności od charakteru szkody:
  - przypadku szkody majątkowej:
  - kosztorys, ekspertyzę rzeczoznawcy majątkowego bądź fakturę VAT potwierdzające fakt poniesionych lub planowanych kosztów w związku z realizacją naprawy uszkodzonego mienia oraz wszelkie inne dokumenty finansowe wykazujące opłaty dodatkowe z tytułu likwidacji szkody,
  - kopię dowodu rejestracyjnego oraz obowiązujących polis ubezpieczeniowych AC i OC w przypadku szkody w pojeździe, W przypadku szkody osobowej:
  - dokumentację medyczną oraz inne dokumenty finansowe wskazujące na fakt poniesienia ewentualnych dodatkowych kosztów.

  Po uzyskaniu dokumentacji zdarzenia, pracująca przy Ministrze Obrony Narodowej Komisja do spraw rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce rozpoczyna procedurę rozpatrywania wniosku. Jest to wieloetapowy proces, który kończy się wypłatą odszkodowania lub oddaleniem roszczenia w przypadku gdy jest on nieuzasadniony. Szczegółowych informacji na temat działania Komisji i trybu rozpatrywania roszczeń udziela: Przemysław FRANCUZIK Sekretarz Komisji Biuro Dyrektora Generalnego MON Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa Tel. 261 840 507 E-mail: pfrancuzik@mon.gov.pl
 • Co o współpracy z Polską w ramach ćwiczenia DEFENDER-Europe 20 mówią nasi Sojusznicy?

  Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher:

  - To ćwiczenie nie jest tylko symboliczne, jest istotą tego, co mamy na myśli mówiąc o kolektywnej obronie. (…) Polska jest kluczowa w tych wysiłkach i nie jest żadną przesadą, by powiedzieć,  że Defender Europe 20 nie mógłby się wydarzyć bez Polski. Jestem bardzo wdzięczna naszym partnerom w rządzie polskim, jak również siłom zbrojnym za ich wspaniałą koordynację i zaangażowanie.

 • Czy podczas ćwiczenia DEFENDER-Europe 20 trenowane będzie przemieszczenie lub użycie broni jądrowej?
  Ćwiczenie DEFENDER-Europe 20 jest ćwiczeniem o charakterze konwencjonalnym. Wszystkim jego uczestnikom zależy na przejrzystości, budowaniu wzajemnego zaufania oraz unikaniu nieporozumień i błędnych założeń ze strony potencjalnych przeciwników. DEFENDER-Europe 20 polega na transporcie żołnierzy pomiędzy kontynentami. W związku z powyższym w scenariuszu ćwiczenia nie występują elementy dotyczące przemieszczenia i/lub użycia broni jądrowej.

  Wobec tego wszelkie informacje dotyczące obecności lub planów relokacji broni o charakterze jądrowym nie mają podstaw.

Kontakt z mediami:

Biuro prasowe ćwiczenia zostało zorganizowane przez Dowództwo Armii USA w Europie w niemieckim Wiesbaden. Wydaje ono akredytacje do ćwiczenia oraz udziela bieżących informacji na jego temat adres mailowy: USArmyEurope.MediaDesk@mail.mil
 
W trakcie aktywnej fazy ćwiczenia DEFENDER-Europe 20 zostanie zorganizowane międzynarodowe biuro prasowe w Polsce. 
Informacje na temat ćwiczenia można zaleźć na stronach:
 
 
Ćwiczenie w mediach społecznościowych będzie oznaczane hasztagiem #DefenderEurope