Slajd

DEFENDER-Europe 20 Plus

Międzynarodowe ćwiczenie zorganizowane zostało przez Dowództwo Wojsk Lądowych USA w Europie (USAREUR).
Druga faza ćwiczenia Defender Europe 20 + (Emergency Deployment Readiness Exercise)
Aktualności DEFENDER - Europe 20 Plus
 • 01
  Cel ćwiczenia
  Cel ćwiczenia
  W przyszłości wojska USA muszą być gotowe do rozlokowania i zwycięskiej walki z każdym przeciwnikiem w ramach wielodomenowego konfliktu o dużej intensywności. DEFENDER-Europe 20 zbuduje gotowość strategiczną i zoperacjonalizuje cele strategii obronnej USA i NATO-wskie cele odstraszania, demonstrując przy tym zdolność armii USA do szybkiego rozmieszczenia dużych, wiarygodnych sił bojowych i do szybkiego reagowania na kryzys wraz z sojusznikami i partnerami. W ćwiczeniu DEFENDER-Europe 20 planowano udział 37 000 ćwiczących żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych oraz z pozostałych państw Sojuszu i partnerów, w tym przerzut 20 000 ćwiczącego personelu amerykańskiego bezpośrednio z USA do Europy. Przerzut obejmował komponenty pochodzące z wielu dywizji sił lądowych, jednostki Gwardii Narodowej oraz elementów jednostek rezerwowych US Army. 
 • Czas trwania ćwiczenia
  Ćwiczenie w 2020 roku planowano w 10 krajach Europy. Powiązane z nim działania były realizowane począwszy od lutego do sierpnia 2020 roku. Nasilenie aktywności w Polsce - w ramach zmodyfikowanego ćwiczenia DEFENDER Europe 20 Plus - przesunięto na czerwiec 2020 r.
  02
  Czas trwania ćwiczenia
 • 03
  Skala zaangażowania
  Skala zaangażowania
  Do czasu modyfikacji ćwiczenia, ponad dziewięćdziesiąt procent sprzętu przeznaczonego dla DEFENDER-Europe 20, tj. ok. 12 tysięcy jednostek sprzętu - 9 tysięcy ze składów na terenie Europy oraz ok. 3 tysięcy jednostek bezpośrednio z USA - zostało przemieszczone lub przygotowane do przemieszczenia ze Stanów Zjednoczonych do Europy. W czerwcowym ćwiczeniu Allied Spirit XI na drawskim poligonie - w ramach DEFENDER Europe 20 Plus - ze strony amerykańskiej wzięło udział około 4000 żołnierzy amerykańskich z Wysuniętego Dowództwa 1. Dywizji Kawalerii, z 2. Brygadowej Grupy Bojowej, z 3. Dywizji Piechoty oraz z 3. Brygady Lotnictwa Bojowego. Ćwiczyli oni z żołnierzami Wojska Polskiego z 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej i 6. Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa oraz 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii, a także 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego oraz 2. Pułku Inżynieryjnego, 2. Pułku Saperów i 5. Pułku Inżynieryjnego.
Wojsko Polskie

Wojsko Polskie

w ćwiczeniu DEFENDER - Europe 20 Plus

Ćwiczenie podkreśliło determinację Stanów Zjednoczonych Ameryki do obrony europejskich sojuszników i partnerów oraz zaangażowanie USA w misję i bezpieczeństwo NATO. Powierzenie Polsce roli państwa gospodarza to również wyraz zaufania strony amerykańskiej do Polski jako sojusznika. Jednocześnie jest to dowód na rolę jaką Polska odgrywa w międzynarodowym systemie budowy i umacniania bezpieczeństwa – tak w ujęciu globalnym jak i regionalnym.
zobacz więcej
ĆWICZENIA POWIĄZANE
 • 01
  W ćwiczeniu Allied Spirit XI – w ramach Defender Europe 20 Plus wzięło udział około 6000 żołnierzy. 
   
  zobacz więcej
 • 02
  Od 14 lipca do 23 sierpnia br., w ramach ćwiczenia wojsk amerykańskich (Emergency Deployment Readiness Exercise) przerzucono do Europy amerykańską jednostkę pancerną. Kierowany przez Departament Obrony USA strategiczny przerzut miał przetestować zdolność armii USA do szybkiego reagowania i rozmieszczania swoich sił w dowolnym miejscu na świecie.
  zobacz więcej

Uczestnicy ćwiczenia

Ćwiczenie planowano na terytorium 10 państw europejskich: Belgii, Czech, Estonii, Gruzji, Niemiec, Włoch, Łotwy, Litwy, Holandii i Polski. Natomiast udział w ćwiczeniu zadeklarowało łącznie 18 państw.
 • Polska
 • Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
 • Kanada
 • Belgia
 • Republika Czeska
 • Dania
 • Estonia
 • Francja
 • Niemcy
 • Węgry
 • Włochy
 • Litwa
 • Łotwa
 • Hiszpania
 • Rumunia
 • Holandia
 • Wielka Brytania
 • Gruzja

Galeria zdjęć i filmów Defender-Europe 20