WSPÓŁPRACA
Osiąganie wyznaczonych celów jest możliwe tylko dzięki dobrej współpracy. By wspierać mieszkańców łódzkiego łączymy siły ze szkołami z regionu, wojewódzkimi oddziałami Polskiego Czerwonego Krzyża, Straży Granicznej, Policji, Staży Pożarnej, służb medycznych, a także urzędami oraz wydziałami bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Celem takich inicjatyw jest nie tylko zbudowanie kompetencji, ale również relacji zaufania i przygotowanie gruntu pod przyszłe współdziałanie.

 
Naszą ideą nie jest zastępowanie służb wyspecjalizowanym w niesieniu pomocy. Będziemy natomiast uzupełniać ich zdolności, a także wspierać tam gdzie możliwości tych służb się wyczerpią. W niektórych specyficznych obszarach zdobędziemy kluczowe kompetencje.