NASZE TRADYCJE
 • 9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej
  9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej
  Decyzją nr PF-89/ORG/SSG/ZOIU-P1 MON z dn. 4 grudnia 2017r. rozpoczęto formowanie 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej. Na Stały Rejon Odpowiedzialności 9 ŁBOT wyznaczono teren województwa łódzkiego.
   
  Decyzją nr 25/MON Ministra Obrony narodowej 9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej przejeła i z honorem kultywuje tradycje organizacji konspiracyjnych Zbrojnego Podziemia Niepodległościowego: OKREGU ŁÓDŹ ZWIĄZKU WALKI ZBROJNEJ - ARMII KRAJOWEJ oraz KONSPIRACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO, a także otrzymała imię gen. bryg. Stanisława Sojczyńskiego ps. "Warszyc".
   
  Święto 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej przypada na dzień 20 kwietnia.
 • Konspiracyjne Wojsko Polskie
  Konspiracyjne Wojsko Polskie
  “DO POLSKI WOLNEJ, SUWERENNEJ, SPRAWIEDLIWEJ I DEMOKRATYCZNEJ PROWADZI DROGA PRZEZ WALKĘ ZE ZNIKCZEMNIENIEM, ZAKŁAMANIEM I ZDRADĄ.”
  [Rozkaz nr 2 “Warszyca” do żołnierzy KWP - 8 września 1946r.]
   
  Konspiracyjne Wojsko Polskie było jedną z największych poAKowskich organizacji podziemia antykomunistycznego. Utworzone w kwietniu 1945r. przez legendarnego oficera konspiracji antyniemieckiej kpt. Stanisława Sojczyńskiego ps. “WARSZYC”. Prowadziło działalność na terenie centralnej Polski w szczególnośći w województwie łódzkim, śląskim, poznańskim i kieleckim. 
   
  W szczytowym okresie działalności formacja liczyła około 3.000 członków skupionych w oddziałach partyzanckich i podziemnej siatce terenowej. Największą akcją Konspiracyjnego Wojska Polskiego było rozbicie więzienia w 1946r. w Radomsku i uwolnienie z niego 57 członków KWP, AK oraz NSZ. 
   
 • Armia Krajowa - Okręg Łódź
  Armia Krajowa - Okręg Łódź
  Kryptonimy Armii Krajowej - Okręg Łódź:
  “Arka” | “Kreton” | “Barka” | “Łania”
   
  Na przełomie Września i Października 1939 roku w Łodzi rozpoczęto tworzenie struktur Służby Zwycięstwu Polski, następnie Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Pierwszym komendantem okręgu Armii Łodź został ppłk. Leopold Okulicki ps. “Jan”. Specyfiką Okręgu Łodź było jego funkcjonowanie na obszarze zarówno III rzeszy, jak i generalnego gubernatorstwa, co w znaczny sposób utrudniało pracę konspiracyjną.