PRZYKŁADY DZIAŁAŃ 9ŁBOT
  • W krwi płynie siła
    W krwi płynie siła

    "KRWIoOBIEG TERYTORIALSA" jest bardzo ważnym projektem dla Wojsk Obrony Terytorialnej, mającym na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju poprzez zwiększenie ilości oddawanej krwi, która ratuje życie potrzebującym. Organizowane są pikniki z licznymi atrakcjami dla dzieci i dorosłych i pokazem sprzętu wojskowego. Przy okazji oddawania krwi na piknikach można  skorzystać z porad lekarzy specjalistów, dietetyka, wykonać podstawowe badania krwi, EKG i pomiaru ciśnienia.