Slajd

9 ŁÓDZKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ

im. gen. bryg. Stanisława Sojczyńskiego ps. "Warszyc"
ZAWSZE GOTOWI, ZAWSZE BLISKO
Ziemia Łódzka
Teren naszych działań

Ziemia Łódzka

Nasza misja
Na co dzień  9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej zajmuje się wspieraniem procesu zapewniania bezpieczeństwa mieszkańcom województwa łódzkiego.  Wspomniane zadanie realizuje w oparciu o zasady, wartości i tradycje będące wyznacznikiem właściwej drogi służby. Kluczem do sukcesu jest terytorialność – w oparciu o żołnierzy wywodzących się z lokalnej społeczności 9 Łódzka Brygada jest w stanie szybko rozwiązywać problemy i sytuacje kryzysowe trapiące obywateli ziemi łódzkiej.    

Aktualności

TRADYCJA
... choć dzieli nas czas
Silni dzięki tradycji

... choć dzieli nas czas

Z dumą dziedziczymy tradycje, dorobek i wartości powojennych organizacji niepodległościowych.
9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej jest kontynuatorem tradycji i wartości zapoczątkowanych przez powojenne organizacje niepodległościowe.     Brygada wzorem bohaterskich poprzedników bierze odpowiedzialność za lokalną społeczność. Wpływ na jej bezpieczeństwo realizuje poprzez realizacje różnych przedsięwzięć w Stałym Rejonie Odpowiedzialności. Ważnym aspektem działania brygady jest również umacnianie patriotyzmu wśród społeczności oraz kultywowanie pamięci lokalnych bohaterów walk o Niepodległą, z którymi łączy ją misja oraz cel.   
POZNAJ NAS
Tacy jesteśmy
Poznaj nas

Tacy jesteśmy

Nasi terytorialsi
Jesteśmy mieszkańcami ziemii łódzkiej, stanowiąc przekrój społeczeństwa województwa łódzkiego. Jesteśmy w różnym wieku i cechują Nas wszelakie zainteresowania, ale łączy silne poczucie patriotyzmu oraz gotowość do bycia wsparciem i tarczą dla społeczeństwa.   
MULTIMEDIA