Planowanie współpracy z 9 brygadą

Informujemy, iż 10 września 2021 r. upływa termin składania wniosków do planów współpracy jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na 2022 rok.
Organizacje pozarządowe, szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe i samorządowe instytucje kultury i inni partnerzy społeczni, chcąc uzyskać wojskowe wsparcie planowanego przez siebie przedsięwzięcia, są zobowiązani do złożenia wniosków do dowódców jednostek wojskowych, od  których oczekują wsparcia, do 10 września każdego roku, na kolejny rok kalendarzowy. We wniosku należy określić m.in. zakres oczekiwanego wsparcia oraz termin realizacji przedsięwzięcia. Wzór wniosku w załączniku pod artykułem. Szczegóły w sekcji wychowawczej 9BBKPanc. ( tel.  727 013 124 )  lub na stronie https://www.wojsko-polskie.pl/dgrsz/wytycznedowsp/

Dokumenty należy dostarczyć pocztą  na adres 9 brygady:

9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej, ul. Sikorskiego 41, 14-500 Braniewo