Myśliwi dziękują za ochronę granicy

4 zdjęć w galerii
Przedstawiciele kół łowieckich „Jenot” z Grójca i „Łoś” z Łodzi odwiedzili żołnierzy 9BBKPanc. i funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Białowieży, by w imieniu myśliwych podziękować im za trud i poświęcenie wkładane codziennie w ochronę granicy RP.
Placówkę  Straży Granicznej w Białowieży odwiedzili myśliwi  Dariusz Woźniak (członek Koła Łowieckiego „JENOT” w Grójcu) i  Dorian Jankowski (członek Koła Łowieckiego „ŁOŚ” w Łodzi).  Jak relacjonują żołnierze 9 brygady: „Panowie zadali sobie wiele trudu aby uzyskać niezbędne pozwolenia na wjazd do strefy objętej stanem wyjątkowym tylko po to żeby wyrazić wdzięczność funkcjonariuszom i stojącym z nimi ramię w ramię żołnierzami Wojska Polskiego za ogromny trud i poświęcenie wkładany codziennie w ochronę granicy RP”.

Godnym zauważenia jest fakt, że  przyjazd myśliwych był spontanicznym gestem i prywatną inicjatywą obu Panów. Myśliwi przekazali wyrazy uznania oraz wyrazili solidarność z funkcjonariuszami i żołnierzami RP.  Gospodarzem spotkania był zastępca komendanta PSG w Białowieży por. Waldemar Antoniuk, który zaprosił myśliwych i przedstawicieli żołnierzy na symboliczną filiżankę kawy. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i pełnej życzliwości atmosferze.  Panowie wyrazili pełne zrozumienie działań podejmowanych przez polskie służby jednocześnie zapewniając iż „stoją murem za polskim mundurem”. Na zakończenie spotkania myśliwi zaproszeni zostali na żołnierskie śniadanie, które zjedli wspólnie z żołnierzami 9BBKPanc.