LA: szkolenie, egzaminy, przysięga

19 zdjęć w galerii
W 9 brygadzie kończy się pierwszy etap szkolenia studentów II turnusu Legii akademickiej. W sobotę (04 września) ochotnicy wypowiedzą słowa przysięgi wojskowej i staną się żołnierzami. Zanim jednak to się stanie muszą zdać egzaminy, które będą podsumowaniem ich szkolenia.
Tegoroczne wakacje w 9 Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej to także czas szkolenia studentów w ramach programu „ Legia Akademicka”. Pierwsza grupa ochotników szkoliła się w jednostce w lipcu i w sierpniu. A tuż po tym jak opuścili mury 9 brygady, w sierpniu rozpoczął się II turnus. Kolejni studenci pojawili się w Braniewie 15 sierpnia i właśnie kończą  pierwszy moduł szkolenia. Przez trzy tygodnie ochotnicy poznawali podstawy wojskowego rzemiosła. Po zaliczeniu egzaminów w sobotę 04 września złożą przysięgę wojskową na sztandar 9BBKPanc. i będą mogli rozpocząć dalsze szkolenie w ramach tzw. modułu podoficerskiego. Jak zapowiadają, większość z nich z tego skorzysta.