None

Tak świętowaliśmy 3 Maja

12 zdjęć w galerii
Dowódca 9BBKPanc. płk Grzegorz Barabieda wziął udział w braniewskich obchodach 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Z powodu pandemii uroczystości miejskie były symboliczne. Tradycyjnie rozpoczęła je msza św. w intencji Ojczyzny odprawiona w Bazylice Mniejszej pw. św. Katarzyny. Po mszy złożono wieńce i kwiaty pod pomnikiem na Skwerze Sybiraków. Wśród oddających hołd byli: przedstawiciele władz samorządowych i  służb mundurowych, w tym  także 9 brygady z dowódcą na czele.

***
Konstytucja 3 maja, Ustawa Rządowa uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.