None

Przedłużone szkolenie ochotników

W związku z wykrytymi przypadkami koronawirusa u ochotników służby przygotowawczej, którzy szkolą się w 9BBKPanc. ich pobyt w jednostce zostanie wydłużony. To wspólna decyzja dowódcy 9 brygady i Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej z Modlina.
- Osoby u których wykryto koronawirusa zostały odizolowane, a pozostali ochotnicy i ich instruktorzy przebywają  na obowiązkowej kwarantannie w jednostce. Cały pododdział jest skoszarowany zgodnie z obowiązującymi wytycznymi  – mówi płk Grzegorz Barabieda, dowódca 9BBKPanc.
 

Ochotnicy mieli zakończyć szkolenie 01 maja przysięgą wojskową złożoną na sztandar jednostki. Niestety z powodu choroby termin ten musi zostać przesunięty. O wszystkim decydować będą badania lekarskie i stan zdrowia żołnierzy.