None

Szkolenie ogniowe w dzień i w nocy

8 zdjęć w galerii
Żołnierze kompanii rozpoznawczej 9BBKPanc. w mijającym tygodniu realizowali zajęcia programowe ze szkolenia ogniowego.
Zajęcia na strzelnicy odbywały się w dzień i w nocy. Strzelania miały na celu sprawdzenie umiejętności prowadzenia ognia do celów ukazujących się w różnych postawach. W strzelaniach uczestniczyli zarówno doświadczeni żołnierze jak i ich młodsi stażem koledzy, którzy strzelania nocne mieli okazje realizować po raz pierwszy.

 - Takie umiejętności trzeba ciągle doskonalić – mówi dowódca kompanii.

 W ramach zajęć na strzelnicy garnizonowej żołnierze zrealizowali również rzut granatem ćwiczebnym. To było przygotowanie do czekającego ich sprawdzianu z rzutu granatem bojowym.

 

 Fot: M.Hajkowicz, plut. J. Pietnoczko