None

Bohaterstwo krwi w 9 brygadzie

11 zdjęć w galerii
14,4l krwi - to wynik akcji poboru krwi, która odbyła się w poniedziałek, 15.02.2021 w 9BBKPanc.
Spośród 35. ochotników, krew oddały 32. osoby. Oprócz żołnierzy i pracowników RON, najcenniejszym darem podzielili się także przedstawiciele: policji i służby celnej. Akcję pod hasłem "Bohaterstwo krwi" zorganizował Wojskowy Klub HDK PCK działający przy 9BBKPanc.