None

Akcja poboru krwi w 9BBKPanc. - zaproszenie

Wojskowy Klub HDK działający przy 9BBKPanc. organizuje w poniedziałek 15.02.2021 akcję poboru krwi pod hasłem "Bohaterstwo krwi".
Akcja poboru krwi odbędzie się na terenie 9BBKpanc. Rejestracja dawców:  w godz. 8.00-11.00.

Przypominamy, że z powodu sytuacji epidemiologicznej w akcjach organizowanych na terenie 9 brygady mogą uczestniczyć tylko żołnierze, pracownicy MON i przedstawiciele innych służb mundurowych.

Uczestnicy zobligowani są do posiadania maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos oraz do przestrzegania odległości pomiędzy osobami.