None

Akcja poboru krwi w 9BBKPanc.

W poniedziałek, 25 stycznia w 9 Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej odbędzie się pierwsza w 2021 roku zbiórka krwi.
Rejestracja dawców odbywać się będzie w godz. 8.00-11.00.

Z powodu sytuacji epidemiologicznej w akcjach organizowanych na terenie 9 brygady mogą uczestniczyć tylko żołnierze, pracownicy i przedstawiciele innych służb mundurowych.

Uczestnicy zobligowani są do posiadania maseczki ochronnej celem zakrycia ust i nosa oraz do przestrzegania odległości pomiędzy osobami.