None

Betlejemskie Światło Pokoju w 9 brygadzie

8 zdjęć w galerii
Dzięki uprzejmości harcerzy z Komendy Hufca ZHP w Braniewie do 9 brygady dotarło Betlejemskie Światło Pokoju.
Uroczystość przekazania światełka  z powodu pandemii była skromna i odbyła się w wąskim gronie sztabowców z udziałem  ks. por. Sławomira Jarockiego. Światełko od harcerzy w imieniu żołnierzy i pracowników 9BBKPanc. przyjął  dowódca płk Dariusz Kosowski. Dowódca symbolicznie podzielił się z obecnymi opłatkiem i wszystkim złożył życzenia: zdrowych, spokojnych  i bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia.