None

Szukasz pracy. Możesz zostać czołgistą!

9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej prowadzi nabór do służby. Nie czekaj zostań jednym z nas!

9 Brygada prowadzi nabór we wszystkich korpusach. Do korpusu szeregowych zawodowych może być powołany żołnierz  rezerwy (wymagana służba przygotowawcza lub zasadnicza służba wojskowa). Preferowani kierowcy z uprawnieniami: kat. C i C+E.  Zgłaszających  się do 9 brygady prosimy o zabranie następujących dokumentów:

  • wypełniona ankieta i druk RODO (dostepne w załącznikach),
  • kopia książeczki wojskowej,
  • odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia,
  • kopię uwierzytelnioną dowodu osobistego,
  • kopię uwierzytelnioną prawa jazdy,
  • dokument potwierdzający posiadany stopień (dotyczy: Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, ABW, itp.),
  • inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych na stanowisku służbowym, na które zainteresowani maja być wyznaczeni po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.


Więcej informacji na temat prowadzonych kwalifikacji można uzyskać w sekcji personalnej 9BBKPanc.  pod nr. tel.: 261-315-273, 727-013-427.