Komandor Andrzej WOJTKOWIAK

Urodził się w 1964 roku w Jarocinie. Do służby wojskowej wstąpił w 1984 roku, rozpoczynając studia w Akademii Marynarki Wojennej. Po ich ukończeniu w 1989 roku, objął pierwsze stanowisko służbowe asystenta okrętowego, a następnie zastępcy dowódcy okrętu, na ORP „DĄBIE” w 12. Dywizjonie Trałowców. Z dywizjonem tym związany był później przez większość swojej służby wojskowej. W 1991 roku awansowany został do stopnia porucznika marynarki a dwa lata później kapitana marynarki. Kolejnym krokiem w jego karierze było wyznaczenie w 1994 roku na stanowisko zastępcy dowódcy okrętu grupowego ORP „GARDNO”. W 1995 roku został dowódcą trałowca ORP „DĄBIE”, a w 1997 roku dowódcą grupy jednostek pływających – dowódcą okrętu ORP „GARDNO”. Pełniąc służbę na tym stanowisku, w 2000 roku, awansowany został do stopnia komandora podporucznika. 
W 2007 roku skierowany został do Dowództwa 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, gdzie pełnił obowiązki starszego oficera flagowego. Po ukończeniu specjalistycznego kursu w Akademii Marynarki Wojennej w 2009 roku mianowany został na stopień komandora porucznika oraz objął Dowodzenie 12. „Wolińskim” Dywizjonem Trałowców. 
Za służbowe osiągnięcia odznaczony został złotymi medalami „Za zasługi dla obronności kraju” oraz „Siły zbrojne w służbie ojczyzny” a także srebrnym medalem „Za długoletnią służbę”. W 2016 roku otrzymał kordzik honorowy Sił Zbrojnych RP.
 
Z dniem 16 stycznia 2017 roku, decyzją Ministra Obrony Narodowej, wyznaczony został na stanowisko Szefa Sztabu 8.FOW w Świnoujściu i mianowany na stopień komandora.
 
Komandor Andrzej WOJTKOWIAK jest żonaty (żona Magdalena) i ma dwóch dorosłych synów.