Struktura 8. Flotylli Obrony Wybrzeża

O potencjale bojowym 8. Flotylli Obrony Wybrzeża decydują trzy dywizjony okrętowe: 
  • 2. Dywizjon Okrętów Transportowo Minowych – odpowiedzialny za transport drogą morską wojsk i sprzętu technicznego oraz stawianie obronnych zagród minowych przeciwko pojedynczym okrętom i zespołom;
  • 12. Woliński Dywizjon Trałowców - realizuje zadania minowe i przeciwminowe. Oprócz trałowców dywizjon w swoim składzie posiada Grupę Nurków Minerów oraz pomocnicze jednostki pływające do zabezpieczenia pływania jednostek Flotylli, świadczenia usług portowych oraz zabezpieczenia szkolenia okrętów na morzu.
  • 13. Dywizjon Trałowców - realizuje zadania minowe i przeciwminowe. Oprócz trałowców i niszczycieli min dywizjon w swoim składzie posiada Grupę Nurków Minerów. Okręty dywizjonu stacjonują w Porcie Wojennym Gdynia. 
 
W skład Flotylli wchodzą dwie jednostki brzegowe realizujące zadania bojowego zabezpieczenia działań, stacjonujące w Dziwnowie. Zadania inżynieryjno-saperskie realizuje 8. Kołobrzeski Batalion Saperów MW z funkcjonującym w jego składzie pododdziałem chemicznym oraz Patrolem Rozminowania, natomiast obronę przeciwlotniczą siłom Flotylli zapewnia 8. Dywizjon Przeciwlotniczy.
 
Zabezpieczenie logistyczne sił okrętowych i brzegowych realizowane jest w oparciu o Komendę Portu Wojennego Świnoujście posiadającą w swoim składzie między innymi: Warsztaty Remontowe Techniki Morskiej, Batalion Zabezpieczenia, Garnizonową Straż Pożarną oraz Punkt Bazowania Kołobrzeg. 
 
Ponadto w składzie Flotylli występuje Klub 8.FOW i Klub 8.bsap. W Garnizonie Świnoujście stacjonuje również Orkiestra Wojskowa.