Struktura 8. Flotylli Obrony Wybrzeża

O potencjale bojowym 8. Flotylli Obrony Wybrzeża decydują trzy dywizjony okrętowe: 
 
  • 2. Dywizjon Okrętów Transportowo Minowych – odpowiedzialny za transport drogą morską wojsk i sprzętu technicznego oraz stawianie obronnych zagród minowych przeciwko pojedynczym okrętom i zespołom;
  • 12. Woliński Dywizjon Trałowców – realizujący zadania obrony przeciwminowej i zwalczania min. Posiada w swoim składzie Grupę Nurków Minerów i pomocnicze jednostki pływające różnego przeznaczenia;
  • 13. Dywizjon Trałowców – do którego zadań należy obrona przeciwminowa, trałowanie, niszczenie zagród minowych oraz obrona przeciwminowa zespołów okrętów. Posiada także w swoim składzie etatowym Grupę Nurków Minerów.
 
W skład Flotylli wchodzą dwie jednostki brzegowe realizujące zadania bojowego zabezpieczenia działań, stacjonujące w Dziwnowie. Zadania inżynieryjno – saperskie realizuje 8. Kołobrzeski Batalion Saperów MW z funkcjonującym w jego składzie pododdziałem chemicznym oaz Patrolem Rozminowania, natomiast obronę przeciwlotniczą siłom Flotylli zapewnia 8. Dywizjon Przeciwlotniczy.
 
Zabezpieczenie logistyczne sił okrętowych i brzegowych realizowane jest w oparciu o Komendę Portu Wojennego Świnoujście posiadającą w swoim składzie między innymi: Warsztaty Remontowe Techniki Morskiej, Batalion Zabezpieczenia, Garnizonową Straż Pożarną oraz Punkt Bazowania Kołobrzeg. 
 
Ponadto w składzie Flotylli występuje Klub 8.FOW i Klub 8.bsap. W Garnizonie Świnoujście stacjonuje również Orkiestra Wojskowa.