Siły okrętowe 8. Flotylli Obrony Wybrzeża

W skład Flotylli wchodzą trzy dywizjony okrętów bojowych: 2. Dywizjon Okrętów Transportowo-Minowych, 12. Dywizjon Trałowców, 13. Dywizjon Trałowców. Łącznie Flotylla dysponuje ponad 40 jednostkami pływającymi, z czego zasadniczy trzon stanowi 30 okrętów bojowych. Siły okrętowe 8.FOW stacjonują w Porcie Wojennym w Świnoujściu i Gdyni.