O Flotylli

8. Flotylla Obrony Wybrzeża w Świnoujściu jest związkiem taktycznym, którego głównym zadaniem jest obrona polskich obszarów morskich, utrzymanie reżimu operacyjnego w przybrzeżnej strefie obrony oraz udział w obronie wybrzeża morskiego. W swoich strukturach skupia wszystkie siły szeroko rozumianej wojny minowej Marynarki Wojennej RP. Siły okrętowe 8.FOW stacjonują w porcie wojennym w Świnoujściu i Gdyni.
 
ZADANIA 8. FLOTYLLI OBRONY WYBRZEŻA
 
Zadania główne:
  • obrona polskich obszarów morskich;
  • utrzymanie dogodnego reżimu operacyjnego w przybrzeżnej strefie obrony;
  • udział w obronie wybrzeża morskiego.
 
Obok typowych zadań Flotylla w swojej działalności codziennej realizuje następujące przedsięwzięcia:
  • ratowanie życia w Polskiej Strefie Ratownictwa;
  • wsparcie Straży Granicznej w ochronie morskiej granicy państwa i Polskiej Strefy Ekonomicznej;
  • prowadzenie działalności operacyjnej siłami okrętowymi i brzegowym systemem obserwacji.
 
8. Flotylla Obrony Wybrzeża powstała w maju 1965 roku po rozwiązaniu Bazy Marynarki Wojennej w Świnoujściu i podległych jej jednostek, na mocy rozkazu dowódcy MW nr 027 z dnia 29 kwietnia 1965 roku.
 
Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 58/MON z 28 czerwca 1994 roku, dzień 29 kwietnia ustanowiony został dniem święta Flotylli.
 
1 stycznia 2014 roku 8.FOW została podporządkowana bezpośrednio Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.