O Flotylli

8. Flotylla Obrony Wybrzeża w swojej strukturze skupia wszystkie siły Marynarki Wojennej przeznaczone do szeroko rozumianej wojny minowej. Dwa dywizjony posiadające w swoim składzie 17 trałowców  i 4 niszczyciele min zabezpieczają zadania MW w obszarze zwalczania zagrożeń na morzu. Załogi okrętów co roku udowadniają swoje doskonałe wyszkolenie w prowadzeniu działań minowych i przeciwminowych podczas licznych międzynarodowych ćwiczeń m.in.: „Baltops”, „Northern Coasts”, „Open Spirit” czy „Squadex”. Oficerowie dywizjonów zapraszani są na ćwiczenia dowódczo-sztabowe oraz do międzynarodowych grup eksperckich np. „Dynamic Move”, „Spanish Minex”, „Sea Breeze”, „Breeze”  z zakresu planowania i prowadzenia operacji przeciwminowych na poziomie taktycznym, a także dowodzenia międzynarodowymi zespołami okrętów składającymi się z okrętów OPM różnych klas.
 
Okręty Flotylli zapewniają możliwość transportu drogą morską wojsk i sprzętu technicznego. Łącznie 5 okrętów może jednorazowo przerzucić  w rejon działania komponent Wojsk Lądowych w sile batalionu złożonego z 500 żołnierzy oraz 40 jednostek sprzętu np. KTO Rosomak. Tylko w 2019 roku na pokładach okrętów transportowo-minowych zrealizowano przerzut m.in.: pododdziałów Morskiej Jednostki Rakietowej na poligony Estonii w ramach ćwiczenia pk. „Spring Storm”, pododdziału 12. Brygady Zmechanizowanej wracających z ćwiczeń w ramach wysuniętej obecności szkoleniowej oraz sprzętu i żołnierzy Królestwa Norwegii na międzynarodowe ćwiczenie  pk. „Capable Logistician”. Transport żołnierzy i techniki wojskowej na polskich okrętach to doskonały przykład na łączenie i wykorzystywanie wspólnych zdolności bojowych.
 
W ramach dyżurów bojowych okręty 8. FOW realizują zabezpieczenie wejścia gazowców do terminalu LNG w Świnoujściu.
 
Siły okrętowe 8. FOW stacjonują w Porcie Wojennym w Świnoujściu i Gdyni.

Zadania Flotylli

Zadania główne:
  • obrona polskich obszarów morskich;
  • utrzymanie dogodnego reżimu operacyjnego w przybrzeżnej strefie obrony oraz udział w obronie wybrzeża morskiego;
  • prowadzenie działań na morzu w składzie narodowych i sojuszniczych zgrupowań sił Obrony Przeciwminowej i minowania w ramach realizacji zadań związanych z obroną państwa i udziału w kolektywnej obronie państw NATO;
  • reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych;
  • wsparcie i zabezpieczenie bojowe działań sił morskich;
  • udział w misjach i operacjach pod auspicjami NATO, Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych.
 
Obok typowych zadań Flotylla w swojej działalności codziennej realizuje następujące przedsięwzięcia:
  • ratowanie życia w Polskiej Strefie Ratownictwa;
  • wsparcie Straży Granicznej w ochronie morskiej granicy państwa i Polskiej Strefy Ekonomicznej;
  • prowadzenie działalności operacyjnej siłami okrętowymi.
 
 
 
8. Flotylla Obrony Wybrzeża powstała w maju 1965 roku po rozwiązaniu Bazy Marynarki Wojennej w Świnoujściu i podległych jej jednostek, na mocy rozkazu dowódcy MW nr 027 z dnia 29 kwietnia 1965 roku.
 
Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 58/MON z 28 czerwca 1994 roku, dzień 29 kwietnia ustanowiony został dniem święta Flotylli.
 
1 stycznia 2014 roku 8.FOW została podporządkowana bezpośrednio Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.