Misja

Siły 8.FOW wyszkolone, mobilne, stale obecne w obszarze Morza Bałtyckiego i Północnego w celu wsparcia działań zapewniających bezpieczeństwo państwa w okresie pokoju oraz zdolne do natychmiastowego wykonywania działań samodzielnie i w ramach komponentu morskiego w połączonej operacji obronnej, w środowisku charakteryzującym się deficytem czasu i informacji.

Wizja

Siły 8.FOW kompetentne, mobilne, przejawiające inicjatywę i zaangażowanie na wszystkich poziomach dowodzenia, a przez to potrafiące dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację za pomocą sprawnych procesów decyzyjnych.
 
 
/-/ Dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża