Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu

Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu jest bazą logistyczną 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Przeznaczona jest do zaopatrywania, wykonywania remontów, obsługi technicznej, konserwacji uzbrojenia i sprzętu oraz usług na rzecz zespołów i jednostek brzegowych flotylli, a także okrętów czasowo bazujących w Porcie Wojennym w Świnoujściu.
 
W skład Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu wchodzą: Warsztaty Remontowe Techniki Morskiej, Zespół Transportu i Przeładunku, Zespół Zabezpieczenia, Ambulatorium z Izbą Chorych - PZOZ oraz Punkt Bazowania Kołobrzeg.
 
Komendantem Portu Wojennego jest komandor Marek BARTKOWSKI

Historia:

Wraz z przeformowaniem (rozkaz DMW Nr 027, z 29 kwietnia 1965 roku) Bazy Marynarki Wojennej w 8. Flotyllę Obrony Wybrzeża odtworzono Komendę Portu Wojennego Świnoujście, rozformowaną 6 grudnia 1950 roku. Sformowano także 42. Dywizjon Pomocniczych Jednostek Pływających, który powstał w oparciu o pomocniczy tabor pływający rozformowanej Bazy Marynarki Wojennej. 
Rozkazem Dowódcy MW Nr 42/org. z 5 sierpnia 1972 r. w struktury Komendy włączona została kompania samochodowa i wartownicza, przeformowane w 1974 r. w Batalion Ochrony i Obsługi. 1 grudnia 1965 r. Komenda Portu Wojennego otrzymała sztandar ufundowany przez węzeł PKP Częstochowa. 
 
Na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Gen. WP Nr 20 z 9 stycznia 1996 r. 42. Dywizjon Pomocniczych Jednostek Pływających został włączony w skład KPW Świnoujście. 
 
Komenda Portu Wojennego od początku swego istnienia spełnia rolę jednostki logistycznej i usługowej przeznaczonej do zaopatrywania i obsługi okrętów, pododdziałów Marynarki Wojennej, a obecnie także okrętów państw sojuszniczych NATO.
 
Komenda Portu Wojennego Świnoujście w latach 2001, 2002 i 2003 zdobyła miano „Przodującego Oddziału Logistycznego 8.FOW" oraz trzykrotnie, w latach 1998, 1999 i 2000, miano „Przodującego Oddziału Logistycznego Marynarki Wojennej”.
None