None

Holownik H-11 Bolko

H-11 Bolko
Podniesienie bandery: 25 lutego 2020 r.

Dane taktyczno-techniczne:

  • projekt B860;
  • długość: 29,2 metra;
  • szerokość: 10,4 metra;
  • uciąg: 35 ton;
  • wyporność: 490 ton;
  • wysokość na śródokręciu: 4,95 metra;
  • napęd główny: 2x silnik główny o mocy 1200 kW napędzające pędniki azymutalne.

Charakterystyka:

Holownik H-11 Bolko jest pierwszym z serii sześciu nowych holowników budowanych dla Marynarki Wojennej RP. Został zaprojektowany i wybudowany w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku. Jednostki będą nosiły następujące nazwy: H-11 Bolko, H-12 Semko i H-13 Przemko (8. Flotylla Obrony Wybrzeża w Świnoujściu) oraz H-1 Gniewko, H-2 Mieszko, H-3 Leszko (3. Flotylla Okrętów w Gdyni).

Przeznaczone będą m.in. do: zabezpieczenia bojowego oraz wsparcia logistycznego na morzu i w portach, wykonywania działań związanych z ewakuacją techniczną, wsparcia akcji ratowniczych, transportu osób i zaopatrzenia, neutralizacji zanieczyszczeń, podejmowania z wody materiałów niebezpiecznych.