Nowy dowódca 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo - Minowych

16 zdjęć w galerii
W piątek, 10 czerwca, w świnoujskim Porcie Wojennym, miała miejsce uroczystość przekazania dowodzenia 2. Dywizjonem Okrętów Transportowo-Minowych. Ze stanowiska ustąpił komandor Marek Obrębski, który przez ostatnie 4 lata dowodził jednostką i został wyznaczony na wyższe stanowisko służbowe w COM - DKM. Nowym dowódcą dywizjonu został komandor porucznik Piotr Mazurek.
„Największą wartością tej jednostki są ludzie, którzy tworzą jej potencjał i wizerunek. W dniu dzisiejszym z całą stanowczością i świadomością powtarzam to raz jeszcze.  To Wy oficerowie, podoficerowie, marynarze i pracownicy Resortu Obrony Narodowej stanowicie sól tej jednostki […] Zawsze widziałem u Was zapał, chęć współpracy, zaangażowanie, szacunek do drugiego człowieka i kulturę osobistą. Utrzymujcie dalej taką postawę, a potencjał jakim dysponujecie będzie nadal pomnażał sukcesy dywizjonu.” – tymi słowami ustępujący ze stanowiska komandor Marek Obrębski pożegnał się z podwładnymi, życząc jednocześnie swojemu następcy wielu służbowych sukcesów oraz dowódczego szczęścia.
 
Nowy dowódca komandor porucznik Piotr Mazurek w swoim okolicznościowym przemówieniu podziękował za zaufanie przełożonym oraz zwrócił się bezpośrednio do podległych mu żołnierzy: „Stojącym przede mną oficerom, podoficerom i marynarzom 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo Minowych, mogę obiecać, że nie będę wymagał więcej niż wymagam od samego siebie, będę pracował tak ciężko jak Wy służycie dla naszej jednostki. Obiecuję zdobyć i utrzymać szacunek dla siebie jako Dowódcy i co istotniejsze zaufanie do decyzji, które będę musiał podejmować […] Obiecuję również dołożyć wszelkich starań żebyście byli ze mnie dumni, tak jak ja jestem dumny z Waszej służby i profesjonalizmu, którego jestem świadkiem, na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat służby na okrętach dywizjonu i w jego sztabie.”
 
Następnie w obecności komandora Włodzimierza Kułagina, dowódcy 8.FOW, podpisane zostały protokoły  zdania  i objęcia dowodzenia jednostką. Z okazji objęcia obowiązków dowódcy dywizjonu na wszystkich jednostkach pływających dywizjonu podniesiono wielką galę banderową.
 
***
 
Komandor porucznik Piotr Mazurek jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Po ukończeniu studiów w 2003 roku rozpoczął służbę w 2. Dywizjonie Okrętów Transportowo - Minowych. Przeszedł wszystkie szczeble kariery na okręcie, od dowódcy działu poprzez zastępcę dowódcy okrętu, aż po dowódcę okrętu. Przez ponad 6 lat dowodził okrętem ORP Lublin. Pełnił również służbę w sztabie dywizjonu oraz w Dowództwie 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Od 2017 roku zajmował stanowisko zastępcy dowódcy dywizjonu - szefa sztabu 2.dOTrM. Z dniem 6 czerwca 2022 roku został mianowany na stopień komandora porucznika i wyznaczony na stanowisko dowódcy 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo - Minowych.
 
***
 
2. Dywizjon Okrętów Transportowo - Minowych jest oddziałem taktycznym 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu odpowiedzialnym za transport drogą morską wojsk i sprzętu technicznego oraz stawianie obronnych zagród minowych przeciwko pojedynczym okrętom i zespołom. Okręty dywizjonu posiadają możliwości załadunku oraz wyładunku techniki wojskowej zarówno w porcie, jak i na nieuzbrojonym brzegu. Jednym z zadań jest także zapewnienie platformy dowodzenia międzynarodowymi zespołami okrętów składającymi się z okrętów walki przeciwminowej różnych klas. W skład dywizjonu wchodzi 5 okrętów transportowo – minowych, 3 kutry transportowe oraz okręt dowodzenia siłami obrony przeciwminowej ORP Kontradmirał Xawery Czernicki.


10.06.2022 r.