Morski epizod ćwiczenia Renegade/Sarex-22

10 zdjęć w galerii
Morski epizod ćwiczenia Renegade/Sarex-22 zakładał, że w wyniku problemów technicznych, znajdujący się w rejonie Kołobrzegu okręt podwodny osiadł na dnie. Zgodnie z procedurami uruchomiona została akcja poszukiwawczo – ratownicza. W działania zaangażowane były jednostki 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, 3. Flotylli Okrętów, a także Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa oraz Morski Oddział Straży Granicznej.
Akcja koordynowana była przez Centrum Ratownictwa Morskiego i Lotniczego zlokalizowanego w Centrum Operacji Morskich – Dowództwie Komponentu Morskiego w Gdyni. Odszukani i podjęci przez śmigłowiec ratowniczy i jednostki pływające (w tym holownik H-11 z 12. Dywizjonu Trałowców) rozbitkowie transportowani byli do Portu Wojennego Świnoujście oraz Punktu Bazowania MW w Kołobrzegu, gdzie zostali przekazani służbom medycznym m.in. z Komendy Portu Wojennego Świnoujście, która zabezpieczała ratowniczo-lecznicze kontenerowe zestawy hiperbaryczne tzw. „Sercówki” - służące do leczenia chorób i urazów będących następstwem oddziaływania podwyższonego ciśnienia hydrostatycznego oraz do prowadzenia treningów ciśnieniowych załóg okrętów podwodnych i nurków. 

***

Celem ćwiczenia Renegade/Sarex-22 jest sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego, jako elementów systemu bezpieczeństwa powietrznego państwa, do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza i wynikającym z tego sytuacjom kryzysowym właściwym dla systemu Obrony Powietrznej oraz prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych w lądowym i morskim obszarze odpowiedzialności.

W ćwiczeniu udział biorą między innymi następujące podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo w państwie: Dowództwo Operacyjne RSZ z podporządkowanymi centrami i ośrodkami, Dowództwo Generalne RSZ z podległymi jednostkami wojskowymi, Żandarmeria Wojskowa, Wojska Obrony Terytorialnej, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz podchorążowie uczelni wojskowych.

Fot. Zespół Reporterski "Combat Camera" DO RSZ

12.05.2022 r.