fot: Archiwum 8.FOW

BALTOPS 22

9 zdjęć w galerii
W niedzielę, 5 czerwca w Sztokholmie rozpoczęło się największe w tym roku międzynarodowe ćwiczenie na Bałtyku – BALTOPS 22. Przez najbliższe dwa tygodnie okręty Marynarki Wojennej z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża - jednostka transportowo-minowa ORP Toruń oraz dwa trałowce ORP Wdzydze i ORP Drużno wspólnie z kilkudziesięcioma okrętami innych państw, łącznie z 16 krajów realizują zadania podczas tegorocznej edycji ćwiczenia. Manewry potrwają do 17 czerwca.
W manewrach BALTOPS 22 bierze udział czternastu członków NATO, dwa kraje partnerskie NATO, ponad 45 okrętów, ponad 75 samolotów i około 7000 personelu. Jest to wyjątkowa okazja szkoleniowa, która wzmacnia połączone zdolności reagowania, kluczowe dla zachowania swobody żeglugi i bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego. Jest to już 51. edycja ćwiczenia, które zainicjowane zostało w roku 1972. Polska Marynarka Wojenna uczestniczy w ćwiczeniu po raz 30-ty.

Oprócz Polski kraje uczestniczące to Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Łotwa, Litwa, Holandia, Norwegia, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. W ciągu dwóch tygodni państwa sprzymierzone i partnerskie wspólnie ćwiczą na morzu, w powietrzu i na ziemi, jednocześnie poprawiając interoperacyjność zaangażowanych sił i dzieląc się wzajemnie doświadczeniami.

Zróżnicowane epizody sprawiają, że uwypuklona zostaje wszechstronność sił morskich. Zaplanowane są m.in. ćwiczenia artyleryjskie, poszukiwanie okrętów podwodnych, obrona przeciwlotnicza oraz ćwiczenia ratownicze. Operacje desantowe, rozminowania, usuwanie amunicji wybuchowej (w tym przy użyciu bezzałogowych pojazdów podwodnych), to z kolei zadania, które wynikają z  przeznaczenia okrętów wydzielonych przez 8. Flotyllę Obrony Wybrzeża.

Poza wydzielonymi okrętami, także oficerowie Marynarki Wojennej zasilają sztaby ćwiczących jednostek oraz kierownictwo ćwiczenia.

***

Ćwiczenie BALTOPS 22 zainicjowane zostało w 1972 roku. Początkowo było to ćwiczenie, w którym brały udział siły Sojuszu Północnoatlantyckiego. Od 1993 roku do udziału w manewrach zostały zaproszone nowe państwa z byłego bloku wschodniego, w tym Polska. Obecnie jest to ćwiczenie międzynarodowe, oparte w głównej mierze na wspólnych działaniach morskich, ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwania i zwalczania okrętów podwodnych, wojny minowej, obrony powietrznej oraz operacji desantu morskiego. W widoczny sposób pokazuje zaangażowanie NATO w zachowanie regionalnego pokoju i bezpieczeństwa poprzez ćwiczenie zespołu sił międzynarodowych, które są w stanie szybko reagować w czasie kryzysu.

Fot: U.S. Naval Forces Europe - Africa/U.S. Sixth Fleet