Dowódca SNMCMG1 u dowódcy 8.FOW

1 zdjęcie w galerii
We wtorek, 1 czerwca, dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża komandor Włodzimierz Kułagin spotkał się z oficerem Królewskiej Holenderskiej Marynarki Wojennej komandorem porucznikiem Janem Wijchersem, który od pół roku dowodzi Stałym Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 (ang. SNMCMG1).
Międzynarodowy zespół okrętów wszedł do Portu Wojennego Świnoujście w sobotę, w celu uzupełnienia zapasów i zapewnienia odpoczynku załogom przed realizacją przyszłych zadań w rejonie Morza Bałtyckiego. Obecność okrętów Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO w świnoujskim Porcie Wojennym to doskonała okazja dla marynarzy 8.FOW przede wszystkim na pogłębienie współpracy i wymianę doświadczeń. W trakcie wizyty odbyło się spotkanie robocze z dowódcą 8.FOW komandorem Włodzimierzem Kułaginem. Podczas spotkania omówiono realizację wspólnych zadań podczas ubiegłotygodniowej operacji pk. Solidarna Belona oraz kierunki dalszej współpracy w zakresie prowadzenia operacji przeciwminowych MCM (ang. Mine Countermeasures). W rozmowach uczestniczył również pierwszy dowódca najnowszego polskiego niszczyciela min ORP Kormoran. To właśnie z pokładu tego okrętu dowodzono całą operacją. Natomiast dowódcy NATO-wskiego zespołu towarzyszył polski oficer z 12. Dywizjonu Trałowców, który od blisko pół roku pełni funkcję oficera operacyjnego i jest istotnym ogniwem międzynarodowego sztabu zaokrętowanego na okręcie flagowym grupy - belgijskim BNS GODETIA. Po spotkaniu obaj dowódcy wymienili się pamiątkowymi ryngrafami. Dzień wcześniej przedstawiciele zespołu spotkali się również z władzami miasta Świnoujście. Wizyta okrętów w Świnoujściu zakończy się 3 czerwca.

01.06.2021 r.