SPRING STORM 2021

43 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: kpt. mar. Anna Sech / 3.FO
Okręty transportowo - minowe 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w ramach udziału w międzynarodowym ćwiczeniu pk. Spring Storm 2021 realizują zadanie transportu drogą morską sprzętu i techniki wojskowej. Załadowane na ich pokłady wydzielone elementy Morskiej Jednostki Rakietowej (3. Flotylla Okrętów) wezmą udział w manewrach odbywających się na przełomie maja i czerwca na poligonach w Estonii.
W międzynarodowym ćwiczeniu pk. SPRING STORM 2021 uczestniczyć będzie około 7 tysięcy żołnierzy z Estonii, Danii, Francji, Włoch, Łotwy, Polski, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Polską Marynarkę Wojenną reprezentować będzie moduł bojowy z Morskiej Jednostki Rakietowej (3. Flotylla Okrętów) oraz okręty transportowo-minowe OORP Kraków i Poznań z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.
Udział jednostek morskiego rodzaju Sił Zbrojnych RP w ćwiczeniu pozwoli na doskonalenie umiejętności w zakresie załadunku, wyładunku i przerzutu sprzętu wojskowego, a także na pozyskanie nowych doświadczeń w zakresie możliwości wykorzystania posiadanych sił i środków ogniowych we współdziałaniu z siłami sojuszniczymi. Pozwoli także na sprawdzenie zdolności w zakresie szybkiego przemieszczenia i prowadzenia działań bojowych przez wydzielone siły Morskiej Jednostki Rakietowej w wyznaczonym rejonie. Dodatkowo żołnierze doskonalić będą znajomość procedur w zakresie wymiany informacji bojowej z innymi uczestnikami ćwiczenia.

***

Ćwiczenie pk. SPRING STORM organizowane jest cyklicznie przez Siły Zbrojne Estonii od 2003 roku. Wojska sojusznicze biorą w nim udział od 2007 roku. Tegoroczna edycja ćwiczenia odbędzie się w północnowschodniej części Estonii oraz na wyspie Hiuma.

***

ORP Poznań i ORP Kraków wchodzą w skład 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo - Minowych 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Podobnie jak pozostałe okręty projektu 767 (typu "Lublin") zostały zbudowane w Stoczni Północnej w Gdańsku. Są to jednostki przeznaczone do transportu drogą morską wojsk i techniki wojskowej, załadunku i wyładunku (zarówno w porcie jak i bezpośrednio z plaży) sprzętu i żołnierzy wraz z osobistym wyposażeniem. Łącznie pięć okrętów dywizjonu może jednorazowo przerzucić komponent Wojsk Lądowych w sile batalionu złożony np. z blisko 500 żołnierzy i ponad 40 Rosomaków. Mogą również transportować i stawiać miny morskie w obronnych zagrodach minowych oraz wykonywać przejścia w zagrodach minowych przy pomocy wystrzeliwanych ładunków wydłużonych.

20.05.2021 r.