Ministerstwo Obrony Narodowej

Pokonałeś koronawirusa - pomóż i oddaj osocze !

1 zdjęcie w galerii
Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, który pokonał koronawirusa, zwrócił się do żołnierzy Wojska Polskiego, którzy przeszli COVID-19 i zakażenie SARS-CoV-2, z prośbą o oddawanie osocza. W Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaczyna go brakować. Osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia.
- Oddawanie osocza jest gestem, który ma ogromne znaczenie. Sam, kiedy tylko będzie to możliwe też oddam osocze - podkreśla Mariusz Błaszczak. - Proponuję wziąć przykład z Generała Jarosława Miki, dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych, który był jednym z pierwszych pacjentów zakażonych koronawirusem w Polsce i nie wahał się ani chwili, by oddać osocze po wyzdrowieniu. To właśnie pan Generał będzie koordynował zbiórkę osocza w Wojsku Polskim – poinformował minister.  
Po wygranej walce z koronawirusem Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych generał Jarosław Mika oddał osocze krwi, by pomóc chorym na COVID-19. Jak informuje Narodowe Centrum Krwi, ratunkiem dla ciężko chorych jest terapia osoczem od ozdrowieńców – osób, które wyzdrowiały lub przeszły zakażenie bezobjawowo. Takie osoby, jeśli chcą oddać osocze, powinny zadzwonić do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, żeby umówić się na wizytę. Osocze mogą oddać osoby w wieku 18 – 65 lat po zakażeniu SARS-CoV-2, po wyzdrowieniu z potwierdzonego COVID-19, u których minął okres, co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów lub 18 dni od zakończenia izolacji. Dostępne wyniki wskazują, że przetaczanie osocza ozdrowieńców jest skuteczne i może pomóc chorym na COVID-19. Jeden dawca, jednorazowo może być źródłem leku dla trzech pacjentów.

Ministerstwo Obrony Narodowej
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/

Kto to jest ozdrowieniec?
Ozdrowieniec to osoba, u której ustąpiły objawy choroby zakaźnej COVID-19. A więc to osoba u której wykryto materiał genetyczny wirusa SARS-CoV-2 - wymaz, a obecnie nie wykrywa się już jego obecności lub osoba, która nie miała stwierdzonego zakażenia, a obecnie w jej krwi wykrywa się przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Osocze od takich osób zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia.

Kto może oddać osocze?
Osoby, ktore przechorowały COVID-19, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami, bądź wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl) i czują się zdrowe, czyli minęło co najmniej: 28 dni od zakończenia objawów, 18 dni od zakończenia izolacji w przypadku osób, które przeszły zakażenie w sposób bezobjawowy. Są w wieku 18-65 lat i spełniają kryteria kwalifikujące dla dawców określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi
 
Jak pobiera się osocze?
Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy. Podczas plazmaferezy pobierana jest krew, którą rozdziela się (w specjalnym urządzeniu - separatorze) na osocze i pozostałe składniki, które są przetaczane z powrotem do tej samej żyły. Pobieranie osocza nie boli, jest całkowicie bezpieczne i trwa od 30 do 40 minut. Jednorazowo pobierane jest 600 ml osocza. Po każdej donacji badane są przeciwciała jeżeli ich ilość jest odpowiednia, dawca umawiany jest na kolejne oddania. Zauważono, że miano (liczba) przeciwciał jest tym wyższe, im gorzej dana osoba przechodziła chorobę. Zgodnie z obowiązującą procedurą osocze od ozdrowieńców można pobrać 3 razy w odstępie tygodniowym, a jeżeli dawca nadal ma wystarczające miano przeciwciał kolejne donacje może oddawać w odstępach dwutygodniowych.

Gdzie się zgłosić?
Jeżlei jesteś ozdrowieńcem i chcesz oddać osocze kriw skontaktuj się z najbliższym Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Przed przyjściem do punktu konieczny jest kontakt telefoniczny lub mailowy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Kontakt taki pozwoli na wpisanie na wstępną listę, ułatwi i przyśpieszy pracę Centrum. W widomości do RCKiK należy podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu, informacje o wynikach badań pod kątem zakażenia wirusem COVID-19, koniecznie z datami ich wykonania.

  • RCKiK w Szczecinie tel. (91) 424 36 45, 726 530 560
  • RCKiK w Gdańsku tel. 503 651 645 lub ozdrowieniec@krew.gda.pl