Galeria

Wodowanie i chrzest ORP Albatros, stępka pod ORP Mewa

43 zdjęć w galerii
Dzisiaj, czwartek 10 października, w Gdańsku miały miejsce uroczystości chrztu i wodowania niszczyciela min ORP Albatros oraz położenia stępki pod ORP Mewa. ORP Albatros jest to drugi, po ORP Kormoran, z serii trzech nowoczesnych niszczycieli min.
Uroczystość wodowania oraz chrztu okrętu proj. B 258/2 budowanego dla Marynarki Wojennej RP odbyła się w Gdańsku na terenie stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. W trakcie ceremonii Matka chrzestna jednostki Pani Krystyna Patz, żona wiceadmirała Jerzego Patza, wypowiedziała słowa chrztu: "Płyń po morzach i oceanach świata, sław imię polskiego stoczniowca i polskiego marynarza. Nadaję ci imię Albatros", po czym nastąpiło symboliczne uderzenie butelki szampana o burtę i wodowanie okrętu. Od dzisiaj rozpocznie się etap wyposażania jednostki, montaż uzbrojenia, urządzeń i systemów okrętowych.

Bezpośrednio przed uroczystością nastąpiło położenie stępki pod ORP Mewa - trzeci z serii nowoczesnych niszczycieli min projektu Kormoran II. Położenie stępki jest istotnym elementem procesu budowy okrętu, wieńczącym zakończenie etapu prefabrykacji wstępnej kadłuba, od którego rozpoczyna się montaż poszczególnych elementów jednostki pływającej w całość. W odróżnieniu od inicjującego budowę okrętu tzw. symbolicznego palenia blach, które miało miejsce w czerwcu bieżącego roku, dzień położenia stępki jest ważnym dniem odniesienia zarówno dla towarzystw klasyfikacyjnych jak i dla Marynarki Wojennej.

ORP "Albatros" będzie drugim z serii trzech nowoczesnych niszczycieli min, które mają trafić do gdyńskiego 13. Dywizjonu Trałowców wchodzącego w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Pierwszy z serii ORP "Kormoran" wszedł do służby 28 listopada 2017 roku. Kontrakt na budowę dwóch kolejnych jednostek proj. 258 podpisano pod koniec grudnia 2017 r. w Ministerstwie Obrony Narodowej. Okręt jest budowany przez konsorcjum, którego liderem jest Remontowa Shipbuilding SA. W skład konsorcjum wchodzą także: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA w Gdyni oraz PGZ Stocznia Wojenna. Do jego głównych zadań należeć będą poszukiwanie, klasyfikacja, identyfikacja i zwalczanie min morskich, rozpoznanie torów wodnych, przeprowadzanie jednostek przez akweny zagrożenia minowego, stawianie min oraz zdalne sterowanie samobieżnymi platformami przeciwminowymi. Dotyczy to zarówno operacji w polskiej strefie ekonomicznej jak i misji w grupach taktycznych na Morzu Bałtyckim i Północnym (zespoły okrętów NATO, EU, bądź wielonarodowych sił koalicyjnych).

W historii Marynarki Wojennej były już dwa okręty o tej nazwie. Pierwszy ORP "Albatros" był poradzieckim trałowcem redowym projektu 253Ł. W Polsce okręty tego projektu nazywano trałowcami typ Albatros lub Kormoran, a najpowszechniej - "kaczorkami". Okręt został zbudowany w 1945 roku i służył w Marynarce Wojennej w latach 1946-1959. Drugi, nazwę ORP "Albatros" i numer burtowy 618 otrzymał wybudowany w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni trałowiec bazowy polskiej konstrukcji. Jeden z serii dwunastu okrętów projektu 206F. Okręt był szóstą jednostką tego typu i służył w Marynarce Wojennej w latach 1965-1994.