8. Batalion Saperów

8. Kołobrzeski Batalion Saperów jest oddziałem 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, przeznaczonym do realizacji całokształtu zadań zabezpieczenia inżynieryjnego flotylli. Jednostka stacjonuje w Dziwnowie.
 
Dowódcą 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów MW jest komandor porucznik Wojciech CHRZANOWSKI

Historia:

Jednostka powstała 13 sierpnia 1943 r. w Sielcach nad Oką w ramach 1. Korpusu Sił Zbrojnych w ZSRR jako 3. Samodzielny Batalion Saperów. 1 kwietnia 1944 rozkazem Dowódcy 1. Armii WP jednostkę przeformowano w 8. Batalion Saperów. W składzie 1. Brygady Saperów przeszedł cały szlak bojowy od Sielc przez Smoleńszczyznę, przyczółki wiślane w rejonie Puław i Dęblina, Warszawę, Wał Pomorski, Kołobrzeg i Siekierki do miejscowości Hemingsdorf nad Hawelą.
 
21 lipca 1946 r. rozkazem Naczelnego Dowódcy WP Nr 124/org. nazwa batalionu została zmieniona na 52. Kołobrzeski Morski Batalion z miejscem stacjonowania w Wejherowie. Na podstawie rozkazu Nr 07/MON z 4 maja 1967 r. jednostce przywrócono historyczny numer i nazwę 8. Kołobrzeski Batalion Saperów oraz podporządkowano w lutym 1977 r. 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Na mocy decyzji Prezydenta RP z 22 czerwca 1997 r. jednostka otrzymała nowy sztandar, który wspólnie ufundowało społeczeństwo Dziwnowa i Kamienia Pomorskiego. 
 
Dziwnowski Batalion był wielokrotnie wyróżniany m.in.: medalem „Za zasługi dla Marynarki Wojennej „, Odznaką Honorową „Gryfa Pomorskiego”, mianem „Przodującego Oddziału Brzegowego MW”. 19 kwietnia 2013 roku jednostka obchodziła 70. Rocznicę jej utworzenia. W uznaniu zasług dla obronności kraju 15 sierpnia 2014 roku 8 bsap został wyróżniony przez MON Tomasza Siemoniaka „Wpisem do Księgi Honorowej WP”.
 
None