2. Dywizjon Okrętów Transportowo - Minowych

2. Dywizjon Okrętów Transportowo - Minowych jest oddziałem taktycznym 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu przeznaczonym do stawiania zagród minowych oraz transportu drogą morską wojsk i sprzętu technicznego. Okręty dywizjonu posiadają możliwości załadunku oraz wyładunku techniki wojskowej zarówno w porcie, jak i na nieuzbrojonym brzegu.
 
Dowódcą Dywizjonu jest komandor porucznik Marek OBRĘBSKI

Historia

Początki dywizjonu sięgają lat 50. ubiegłego wieku. Rozkazem Ministra Obrony Narodowej Nr 060/org. z 7 lipca 1951 r. powołano Flotyllę Środków Desantowych. Po zmianach organizacyjno-etatowych w Siłach Zbrojnych w 1965   roku   zorganizowana   zostaje wywodzącą   się   z   Flotylli   Środków   Desantowych. Jednostka sukcesywnie wyposażana była w nowe kutry oraz okręty desantowe polskiej produkcji. W szczytowym okresie brygada liczyła: okręt dowodzenia, 22 okręty desantowe średnie oraz 18 kutrów desantowych. W 1977 roku w skład BOD wszedł 1 Dywizjon Saperów Morskich- jednostka brzegowa, której zadania polegały na wykonywaniu przejść w inżynieryjno-minowych zaporach przeciwnika w rejonie przybrzeżnym i na plażach. 
W 1987 roku dywizjon przedyslokowano do Dziwnowa, a następnie w 1993 roku przeformowano w 4 Batalion Minowania MW. Na podstawie rozkazu Szefa Sztabu Gen. WP Nr 073/org. z 12 lipca 1990 r. jednostkę przeformowano na 2. Brygadę Okrętów Transportowo-Minowych. Dwa lata później, 14 lipca 1992 r., rozkazem Dowódcy MW Nr 069 Brygadę przeformowano w 2. Dywizjon Okrętów Transportowo- Minowych. 
 
Dywizjon posiada wiele osiągnięć, do ostatnich z nich należy zaliczyć: wyróżnienie "Znakiem Honorowym  Sił  Zbrojnych  RP"  za  szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych w 2002 r., oraz nadanie tytułu honorowego "Wzorowy Pododdział" dla ORP "Kontradmirał Xawery Czernicki" za szczególne osiągnięcia w czasie udziału w misjach pokojowych (operacje "Enduring Freedom" i "Iraqi Freedom" w latach 2002-2003). 15 sierpnia 2007 roku, w czasie uroczystych obchodów Święta Wojska Polskiego w Warszawie, Prezydent RP wyróżnił 2.dOTrM flagą państwową i dyplomem (jako jedną z ośmiu najlepszych jednostek w Wojsku Polskim, a pierwszą w Marynarce Wojennej RP).
 
None