PRZYKŁADY DZIAŁAŃ 8K-PBOT
  • Pamiętamy o bohaterach
    Pamiętamy o bohaterach

    Akcje porządkowania miejsc pamięci, to potwierdzenie praktycznego wymiaru zobowiązań żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej wobec środowiska kombatantów Światowego Związku Żołnierzy AK i Powstańców Warszawskich. Główną ideą programu „Żołnierska pamięć” jest budowanie świadomości obywatelskiej, w tym patriotycznej i historycznej oraz kultywowanie i pielęgnowanie  pamięci o polskich żołnierzach poległych w walkach za Ojczyznę. Podtrzymywanie pamięci o żołnierzach Armii Krajowej oraz żołnierzach podziemia niepodległościowego z okresu po 1945r. jest wynikiem współpracy 8K-PBOT z takimi instytucjami jak Światowy Związek Żołnierzy AK w Stałym Rejonie Odpowiedzialności, jak również z właściwymi Oddziałami Instytutu Pamięci Narodowej. 

  • Razem dla regionu
    Razem dla regionu
    Szkolimy się dla Was! Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnej społeczności. To zadanie będzie realizowane w czasie pokoju m. in. przez przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenie działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT wspierać będzie wojska operacyjne w Stałym Rejonie Odpowiedzialności (SRO).