Slajd
Slider obrazek boczny

8 KUJAWSKO-POMORSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ

im. gen. Elżbiety Zawackiej, ps. "Zo"
ZAWSZE GOTOWI, ZAWSZE BLISKO
kujawsko-pomorskie
Teren naszych działań

kujawsko-pomorskie

Nasza misja
8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo” opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają Terytorialsami. O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się rezerwiści, a także te osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej.  Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy - służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie. 15 stycznia 2018 roku powstała 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej. Dowódcą został płk Krzysztof Stańczyk, który jako pierwszy tworzył odpowiednie warunki szkoleniowe, pozyskiwał infrastrukturę oraz budował etos żołnierskiego ducha i braterstwa wśród żołnierzy obrony terytorialnej.

Aktualności

TRADYCJA
...choć dzieli nas czas
Silni dzięki tradycji

...choć dzieli nas czas

Z dumą dziedziczymy tradycje, dorobek i wartości powojennych organizacji niepodległościowych.
Podobnie jak nasi poprzednicy stawiamy na organizację struktur terytorialnych, budowę bezpieczeństwa lokalnego, umacnianie patriotyzmu i więzi wśród lokalnych społeczności. Łączy nas misja, struktura i terytorialność.
POZNAJ NAS
Tacy jesteśmy
Poznaj nas

Tacy jesteśmy

Nasi Terytorialsi
Jesteśmy mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego. Wszyscy jesteśmy w różnym wieku, mamy różne historie i różne pasje. Na co dzień wykonujemy różne zawody, ale łączy nas jedno - wiara w te same wartości. Chcemy żyć w bezpiecznym  i wolnym kraju. Wszyscy jesteśmy częścią lokalnej społeczności, którą na co dzień chcemy wspierać.
MULTIMEDIA