płk Michał KURACZYK

Płk Michał KURACZYK jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im .T. Kościuszki, którą ukończył w 1997 roku. Pierwsze stanowisko służbowe – dowódcy plutonu szkolnego objął w 20. Brygadzie Zmechanizowanej.  W latach 1998 – 2004 pełnił służbę w Polsko – Litewskim Batalionie Sił Pokojowych najpierw jako zastępca dowódcy kompanii, a później jako dowódca kompanii.  W 2006 roku ukończył studia magisterskie w Akademii Obrony Narodowej. Następnie został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu batalionu w 3. batalionie rozpoznawczym. W latach 2008 – 2009 pełnił służbę jako obserwator wojskowy w Republice Sudanu. W 2010 roku objął stanowisko szefa sekcji rozpoznawczej w 17. Brygadzie Zmechanizowanej. W tym samym roku ukończył podyplomowe studia operacyjno- taktyczne w Akademii Obrony Narodowej. W czasie służby w 17. BZ brał udział w misji w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie jako szef sekcji rozpoznawczej PKW.  Następnie w latach 2015 – 2017 pełnił służbę w Dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód, a w latach 2017 – 2020 w Dowództwie Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód. W 2020 ukończył wyższy kurs operacyjno-strategiczny w Akademii Sztuki Wojennej. W dniu 10 września 2020 roku objął obowiązki zastępcy dowódcy brygady w 7. Brygadzie Obrony Wybrzeża, a od dnia  29 września 2020 roku czasowo pełni obowiązki dowódcy 7.BOW.  Jest żonaty ma dwójkę dzieci.