Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski patronem Ronda

14 zdjęć w galerii
2 lipca 2021 roku w Słupsku odbyła się uroczystość nadania imienia generała broni Tadeusza Jordana Rozwadowskiego rondu u zbiegu ulic Andrzeja Zauchy, Legionów Polskich i Marii Zaborowskiej.
Uroczystość nadania imienia odbyła się w samo południe. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, środowisk kombatanckich oraz mieszkańcy grodu nad Słupią. Asystę honorową wystawili żołnierze „Niebieskich Beretów”. W uroczystościach wzięła również udział GRH „Grzmot” działająca przy klubie wojskowym brygady. Podczas ceremonii w sposób szczególny zostały podkreślone zasługi generała w Bitwie Warszawskiej oraz wkład w odrodzenie państwa Polskiego. Rondo generała Tadeusza Rozwadowskiego to kolejne miejsce w Słupsku upamiętniające wielkiego bohatera, patriotę, Polaka.
Fot. arch. 7BOW