7BOW uczestniczy w projekcie edukacyjnym „Kalendarz z mundurem”

9 zdjęć w galerii
Dowódca 7BOW wziął udział w inauguracji roku szkolengo w szkołach objetych programem edukacyjnym "Kalendarz z mundurem"
Dowódca 7. Brygady Obrony Wybrzeża płk Roman KOPKA oraz Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Słupsku  ppłk Przemysław MAJEWSKI w ramach promocji projektu edukacyjnego „Kalendarz z mundurem” wzięli udział w inauguracji roku szkolnego w szkołach objętych programem. W czasie uroczystości odczytane zostało pismo Ministra Obrony Narodowej Mariusza BŁASZCZAKA skierowane do uczniów, a następnie wręczono Dyrektorom szkół wydrukowane egzemplarze kalendarzy z zaznaczonymi świętami wojskowymi oraz ważnymi rocznicami wydarzeń historycznych
z dziejów oręża polskiego. Kalendarz w multimedialnej formie wraz z materiałami edukacyjnymi będzie dostępny dla każdego w dowolnej chwili na komputerach czy smartfonach na stronie internetowej Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem projektu, jest zainspirowanie  do poznawania historii Polski, zwłaszcza dziejów naszego oręża, oraz przybliżenie spraw Wojska Polskiego - jego zadań i sukcesów.
Fot. kpt. G.Kruk